Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pravidelné bohoslužby

Na této stránce naleznete pravidelný pořad bohoslužeb, který se může v jednotlivých týdnech mírně lišit. Aktuální pořad bohoslužeb naleznete v Nedělních ohláškách.

Den Klášterec České
Petrovice
Pastviny
Vitanov
Kunvald Rokytnice Pěčín Říčky Souvlastní
Neděle 8:00 9:30 11:00
Pondělí
Úterý 17:30*
Středa 18:00 dle ohlášení
Čtvrtek 18:00 16:00
Pátek 18:00 16:30
Sobota 7:00 @ 18:00 L 18:00 S

Bohoslužby s tučně uvedeným časem jsou s nedělní platností.
* – v kapli na faře
@ – sobota po 1. pátku v měsíci
L – lichý týden
S – sudý týden

Modlitba posvátného růžence – před každou mší svatou a také v pondělí a čtvrtek v 17:30 v kapli sv. Dominika na Vitanově.

Eucharistická adorace – první pátek v měsíci po mši svaté (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání); v měsíci červnu po každé mši svaté. První neděli v mesíci je mše svatá zakončena svátosným požehnáním. Na první pátek v měsíci se koná v Klášterci celonoční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní za záchranu naší země, Evropy a světa. Podrobnosti zde. Příležitost k adoraci je také v úterý po mši svaté v kapli na faře v Rokytnici (do 20:00).

Pobožnost křížové cesty – v postní době v pátek před mší svatou a v neděli po ní.

Májová pobožnost – v měsíci květnu v Klášterci denně v 17:00, v neděli a pátek po mši svaté.

Příležitostné bohoslužby

Čihák (kaple sv. Anny) – obvykle sobota v blízkosti po svátku sv. Anny (26. 7.).

Jedlina (kaple sv. Jana a Pavla) – obvykle sobota v blízkosti svátku sv. Jana a Pavla (26. 6.).

Adam (kaple Nanebevzetí Panny Marie) – podle ohlášení v květnu.

Pastviny (kaple sv. Josefa) – podle ohlášení, slavnost sv. Josefa je 19. 3.

V ostatích kaplích se bohoslužby nekonají (Klášterec – hřbitovní kaple, Pastviny – kaple u přehrady).