Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Kontakty – diecéze

Farnost Klášterec nad Orlicí je součástí Královéhradecké diecéze, založené roku 1664.

Logo diecézeRozloha diecéze je 11 650 km2. Hranice diecéze se mírně liší od hranic bývalého východočeského kraje. Počet obyvatel diecéze je 1,26 milionu, z toho se při sčítání v roce 2001 přihlásilo ke katolické církvi asi 307 tisíc lidí, odhad počtu katolicky pokřtěných je 450 tisíc.

Diecéze je správně členěna do 14 vikariátů. Každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci vikáře. Je prostředníkem mezi duchovními správci jednotlivých farností a biskupstvím.

Každý vikariát tvoří několik farností, celkem je jich v diecézi 265. Farnost může být buď zřízena v rámci jedné obce či její části, nebo může být tvořena několika obcemi dohromady.

Do r. 2003 bylo v diecézi 447 farností. Od 1.1.2004 zde bylo 444 farností, od 1.1.2006 – 406 farností, od 1.7.2006 – 383 farností, od 1.1.2007 – 356 farností, od 1.7.2007 - 350 farností, od 1.1.2008 - 309 farností, od 1.1.2009 - 287 farností a nyní od 1.1.2010 je zde 265 farností.

Adresa biskupství

Mons. Jan VokálBiskupství královéhradecké
Velké náměstí 35
500 01  Hradec Králové

Tel.: +420 495 063 611
Fax: +420 495 512 850
e-mail: biskupstvi@bihk.cz
web: www.bihk.cz

IČ: 00445134
DIČ: CZ00445134
Číslo účtu: 1006010044/5500, Raiffeisenbank a.s.

Diecézní biskup

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

Tel.: +420 495 063 626 (sekretariát)

Generální vikář

Mons. Jan Paseka, paseka@bihk.cz, +420 737 446 884, +420 495 063 614, 495 063 333

Královéhradecká diecéze