Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Duchovní slovo

Na této stránce bychom chtěli uveřejňovat podnětné promluvy, které mohou čtenáře oslovit a které zazněly v kláštereckém kostele nebo jsou adresované farníkům. Některé jsou formou textového přepisu, jiné jako autentická nahrávka.


* P. Irenej Ciutti, farář Hrachovište (Slovensko) – katecheze při setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové dne 11. 6. 2022 v Klášterci (videozáznam).


Stav nouze a omezení bohoslužeb 2020
Nedělní promluvy – P. Mirosław Piotr Fąs MSF

Vzhledem k tomu, že jsou z důvodu stavu nouze a epidemii koronaviru omezeny počty účastníků bohoslužeb a jejich délka, zveřejňujeme po dohodě s panem farářem nedělní promluvy tímto způsobem, abychom i v této době mohli rozjímat o Božím slovu.

* 15. 3. 2020 – 3. neděle postní (Oculi – kýchavá): liturgické texty, nedělní kázání

* 20. 3. 2020 – 4. neděle postní (Laetare – družebná): liturgické texty, nedělní kázání

* 29. 3. 2020 – 5. neděle postní (Iudica – smrtná): liturgické texty, nedělní kázání
                         – pastýřský list otce biskupa Mons. Jana Vokála

* 5. 4. 2020 – Květná neděle (Palmarum): liturgické texty, nedělní kázání

* 12. 4. 2020 – Boží hod velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 13. 4. 2020 – Pondělí velikonoční: liturgické texty, zamyšlení

* 19. 4. 2020 – 2. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 26. 4. 2020 – 3. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 3. 5. 2020 – 4. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 10. 5. 2020 – 5. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 17. 5. 2020 – 6. neděle velikonoční: liturgické texty, nedělní kázání

* 24. 5. 2020 – slavnost Nanebevstoupení Páně: liturgické texty, nedělní kázání

* 31. 5. 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého: liturgické texty, nedělní kázání


* Mons. Jan Paweł Lenga, MIC, emeritní biskup z Karagandy (Kazachstán) – promluva při mši svaté během setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v Klášterci dne 10. 6. 2017 (videozáznam) a jeho následná katecheze během odpoledního programu v sokolovně (videozáznam).


* Mons. Athanasius Schneider, pomocný biskup z Astany (Kazachstán) – přednáška o liturgii a nové evangelizaci během jeho návštěvy v Klášterci nad Orlicí dne 17. 9. 2016.


* P. Bogdan Sikora OFMConv.promluva při mši svaté během setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové 11. 6. 2016 (videozáznam) a jeho katecheze během odpoledního programu v sokolovně (videozáznam).


Duchovní obnova s P. Willibaldem Zenkertem ORC z Fatimy 19. 9. 2015

* Krátká reportáž a volné přepisy promluv otce Willibalda


Návštěva relikvie sv. Jana Maria Vianneye v Klášterci 19. a 20. 9. 2014

* P. Mirosław Piotr Fąs MSF – přivítání poutníků ke sv. Janu Vianneyi při zahájení bohoslužby v rámci prvního dne návštěvy relikvie světcova neporušeného srdce dne 19. 9. 2014

* P. Fréderic Vollaud – promluva při mši svaté během uctění relikvie neporušeného srdce sv. Faráře arského v Klášterci dne 19. 9. 2014 (český překlad Mgr. Simona Nagyová)

* P. Roland Varin – 1. přednáška duchovní obnovy během putování relikvie neporušeného srdce sv. Faráře arského – téma: Janovo dětství - Ochota přijmout osvědčené předávání víry (19. 9. 2014; český překlad Mgr. Markéta Klímová).

* P. František Mráz – přednáška navazující na téma uvedené výše a obsahující odkazy na Písmo svaté k rozjímání o povolání (19. 9. 2014).

* P. Fréderic Vollaud – 2. přednáška duchovní obnovy během putování relikvie neporušeného srdce sv. Faráře arského – téma: Janovo dospívání a mládí: Připravenost učinit životní rozhodnutí v pravý čas (19. 9. 2014; český překlad Mgr. Markéta Klímová).

* P. František Mráz – přednáška o formaci k povolání a hrozbě zmatku v podobě "přebíhání" mezi povoláními (19. 9. 2014).

* P. Roland Varin – 3. přednáška duchovní obnovy během putování relikvie neporušeného srdce sv. Faráře arského – téma: Janovo studium: Odvaha k překonávání překážek a pokušení (20. 9. 2014; český překlad Mgr. Markéta Klímová).

* P. Jaroslav Jirásek – přednáška o obrácení, cestě ke kněžství a o obhajobě víry mezi nevěřícími a vhodné reakce na jejich nejčastější námitky (20. 9. 2014).

* P. Mirosław Piotr Fąs MSF – přivítání poutníků na začátku sobotní bohoslužby při návštěvě sv. Jana Vianneye v Klášterci dne 20. 9. 2014.

* J. M. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, opat želivský – uvedení do bohoslužby při uctění relikvie sv. Jana Vianneye (20. 9. 2014).

* J. M. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem., opat želivský – promluva při bohoslužbě v rámci návštěvy sv. Jana Vianneye v Klášterci (20. 9. 2014).

* P. Fréderic Vollaud – 4. přednáška duchovní obnovy během putování relikvie neporušeného srdce sv. Faráře arského – o kněžském působení sv. Jana Vianneye, jeho kaplanských letech, prožívání mše svaté, kázání a cestě k vlastnímu umrtvování (20. 9. 2014; český překlad Mgr. Simona Nagyová).

* P. Jaroslav Jirásek – přednáška o tom, co odvádí v dnešní době lidi od Boha (20. 9. 2014).

* P. Roland Varin – 5. přednáška duchovní obnovy během putování relikvie neporušeného srdce sv. Faráře arského na téma: Statečnost čelit morálním výzvám současnosti (20. 9. 2014; český překlad Mgr. Markéta Klímová).

* P. Jaroslav Jirásek – přednáška na téma: Co s ubývající vírou a o duchovních temperamentech (20. 9. 2014).


Dopisy mladým od otce biskupa Mons. Jana Vokála

Logo diecézeRok 2014 byl pro naši Královéhradeckou diecézi rokem jubilejním, neboť jsme si připomínali 350 let od jejího založení. Slavili jsme ho zároveň jako rok povolání. Na Nový rok, dne 1. 1. 2014 byla diecéze zasvěcena Panně Marii. V průběhu roku proběhlo devět poutí na významná místa diecéze (1. 1. Hradec Králové; 26. 4. Libice nad Cidlinou; 10. 5. Litomyšl; 14. 6. Broumov; 6. 7. Chlumek u Luže; 16. 8. Neratov; 13. 9. Želiv; 4. 10. Koclířov; 22. 11. Hradec Králové).

Kromě toho jsme se ve farnostech modlili za naši diecézi – modlitba je uvedena na stránce s modlitbami. Od 13. 11. probíhala modlitební novéna k ukončení jubilea. Samotný jubilejní rok pak byl slavnostně ukončen 22. 11. v 11 h bohoslužbou v katedrále sv. Ducha.


Ostatní promluvy

* Promluva P. Františka Mráze z Jilemnice čtenářům občasníku Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové z 6. 10. 2012

* Pozdrav otce biskupa Mons. Jana Vokála účastníkům setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové ze dne 7. 6. 2012