Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Anna Bohuslava Tomanová – modlitba

Oficiální modlitba za blahořečení Anny Bohuslavy Tomanové
se schválením diecézního biskupa Mons. Jana Vokála

Anna bohuslava TomanováPane Ježíši Kriste, přítomný v Nejsvětější Svátosti oltářní, uděl nám na přímluvu své služebnice Anny Bohuslavy – pro její lásku k Tobě, k Panně Marii a ke svátosti kněžství – nová duchovní povolání.

Oslav její jméno tím, že nám na její přímluvu udělíš milost ..............., o kterou Tě s důvěrou nyní prosíme, a dej, aby tato pokorná služebnice byla jednou zařazena do společenství svatých. Jenž žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.