Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Výuka náboženství

KatechismusNáboženství je vyučováno v budově Základní školy v Klášterci nad Orlicí od 16. září 2021 v liché týdny ve čtvrtek. Součástí katecheze je i modlitba.

  • 1. skupina (1.–4. třída): 12:30–14:00
  • 2. skupina (5.–9. třída): 14:00–15:30

V pátek po mši svaté (mimo první pátky v měsíci) probíhá po mši svaté na faře v Klášterci katecheze a příprava k přijetí svátosti biřmování, která bude v Klášterci udělována letos o slavnosti Ježíše Krista Krále (otec biskup Jan).