Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Výuka náboženství

KatechismusNáboženství je vyučováno panem farářem v budově Základní školy v Klášterci nad Orlicí ve čtvrtek.

  • 1. skupina (1.–3. třída): 12:30–13:15
  • 2. skupina (5.–9. třída): 13:15–14:45 – jen lichý týden

V pátek po mši svaté probíhá po mši svaté na faře v Klášterci setkání střídavě mladých a celé farnosti, jeho součástí je katecheze, modlitba, četba Písma svatého, nebo jen vzájemné setkání.