Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Nedělní ohlášky

Týden od 26. 9. do 2. 10. 2022

Logo farnostiDnes je 26. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

 • v pondělí sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
 • v úterý památka sv. Vincence z Paula, kněze
 • ve středu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • ve čtvrtek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • v sobotu památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 • příští neděle je 27. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • v úterý v 17:30 v Rokytnici – v kapli na faře
 • ve středu v 16:30 v Klášterci a
                    v 18:00 v Českých Petrovicích
 • ve čtvrtek v 16:00 v Pěčíně – posvícení a
                     v 18:00 v Kunvaldu
 • v pátek v 16:30 v Rokytnici a
                v 18:00 v Klášterci
 • v sobotu v 18:00 v Říčkáchs nedělní platností
 • v neděli v 8:00 v Klášterci,
                    v 9:30 v Kunvaldu a
                    v 11:00 v Rokytnici

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou, v pátek v Klášterci i po mši svaté. Zvláštní příležitost bude v úterý po večerní mše svaté v Rokytnici v kapli sv. Pavla na faře. Jindy po domluvě s duchovním správcem.

Adorace Nejsvětější Svátosti bude tento týden v úterý po mši svaté v kapli na faře v Rokytnici (do 20:00).

V pátek po mši svaté v Klášterci bude na faře zkouška chrámového sboru.

Zároveň zveme mladé ve věku cca 12 – 18 let ve stejnou dobu na faru ke společnému setkání.

Ve středu bude v 17 hodin v zámeckém kostele v Rokytnici varhanní koncert v rámci cyklu "Vzkříšené varhany".

Předem děkujeme všem, kdo by byli ochotni vypomoci při štípání dříví na faře v Kunvaldu – kdykoliv po domluvě.