Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Nedělní ohlášky

Týden od 25. 10. do 31. 10. 2021

Logo farnostiDnes je 30. neděle v mezidobí
a v Českých Petrovicích slavíme
slavnost výročí posvěcení kostela

Na tento týden připadá:

 • ve čtvrtek svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • v sobotu svátek výročí posvěcení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové
 • příští neděle je 31. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • ve středu v 17:00 v Českých Petrovicích
 • ve čtvrtek v 8:00 v Kunvaldu
 • v pátek v 18:00 v Klášterci
 • v neděli v 7:30 v Kunvaldu,
                    v 9:00 v Rokytnici a
                    v 10:30 v Klášterci

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou, jindy po domluvě s duchovním správcem.

Adorace Nejsvětější Svátosti oltářní bude v tomto týdnu ve čtvrtek od 7:15 v Kunvaldu.

Z vládních opatření zůstávají zachovány povinné respirátory a rozestupy 1,5 m, mimo členů společné domácnosti.

V souladu s fatimským poselstvím se chceme zapojit do denní modlitby celého růžence (15 desátků, alespoň 100 lidí našich farností).

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!"