Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Filmy Orfilm

Pod hlavičkou společnosti Orfilm vytváří náš farník pan Jaroslav Šilar se svými spolupracovníky hodnotné filmy s duchovní tématikou na aktuální témata. Po prvních filmech věnovaných Anně Bohuslavě Tomanové (Chudobka Bílého Krále a Znamení Kříže) byl v listopadu 2018 premiérován dvoudílný dokument AVE MARIA! věnovaný působení Panny Marie v našem životě. Nejnovější film Přátelé Eucharistie zaměřený na Pána Ježíše v Nejsvětější Svátosti jako středobod našeho života byl dokončen o Vánocích 2020. Chcete-li podpořit vznik podobných filmů, kontaktujte nás.

Jelikož jde o filmy s aktuálním duchovním poselstvím vzniklé v prostředí naší farnosti, přinášíme je i zde.