Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pouť do Klášterce

Sv. Jan Nepomucký putujícíKlášterec nad Orlicí je starobylým mariánským poutním místem a je takto označován již v barokní době. Podle svědectví Marie Staříkové, ještě v padesátých letech přicházeli do Klášterce poutníci, aby si před zdejším milostnou soškou Panny Marie Klášterecké vyprošovali Boží požehnání a pomoc. Za první světové války přistupovaly po kolenou ženy od kostelního vchodu až ke mřížce a prosily za své manžely na válečné frontě a za obživu svých rodin.

I mnozí z českých patronů čerpali životní sílu z poutí. Na bočním oltáři v kláštereckém kostele je zachycen sv. Jan Nepomucký, jak před svou smrtí vykonal pouť do Staré Boleslavi a prosí Pannu Marii o přímluvu za sílu v utrpení i za český národ.

I dnes je možno Klášterec navštívit jako cíl pouti k Nejsvětější Trojici, Panně Marii Klášterecké a pro povzbuzení příkladem Anny Bohuslavy Tomanové.

Návštěva kostela k bohoslužbě, modlitbě, nebo prohlídce

Panna Maria KláštereckáKostel je otevřen v čase bohoslužeb nebo přes den alespoň na mříž. Ohlášení poutníci se mohou domluvit s panem Davidem Kalousem (732 142 310, D.Kalous@seznam.cz) nebo Antonínem Seligerem (736 401 742) na návštěvě kostela k modlitbě a prohlídce. Hřbitov je přístupný neustále.

V současné době je naše farnost spravována excurrendo z Kunvaldu. Proto nejsme schopni mimo výjimečné a předem domluvené případy zajistit mši svatou s naším knězem.

Pokud poutní skupina přijede s doprovodem vlastního kněze, není problém, aby slavil v kláštereckém kostele mši svatou. Tuto skutečnost stačí telefonicky nahlásit panu faráři. Je-li to možné, hlaste tyto pouti v dostatečném předstihu, jednak kvůli vyloučení souběhu s jinou poutí a jednak kvůli možnosti ohlášení mše svaté i místním farníkům, kteří se poutních bohoslužeb rádi zúčastňují. Tato možnost samozřejmě platí i pro soukromé pouti jednotlivých kněží.

Ubytování

Vlastní ubytovací kapacity formou poutního domu farnost nemá. Proto doporučujeme využít možností v okolí:

Doprava

1) Autem nebo na kole

Pokud pojedete autem, na kole nebo více poutníků autobusem, je možnost parkování přímo na návsi před kostelem.

Pokud jedete z Čech, vede cesta přes Žamberk. Po projetí náměstím po silnici č. 11 pojedete kolem zámku z kopce dolů a pod ním odbočíte vlevo na Kunvald a Klášterec. Na kraji Žamberka na kopci odbočíte vpravo do Klášterce a pokračujete dál po hlavní silnici až ke kostelu.

Přijíždíte-li od Ústí nad Orlicí z Vysočiny, či jižní Moravy, můžete pokračovat do Žamberka po silnici č. 14 (směr Vamberk) a v Českých Libchavách odbočit vpravo na silnici č. 312, případně jet z Ústí po silnici č. 360 přes Letohrad na Šedivec a odtud pokračovat rovně po místních komunikacích přes Nekoř a Pastviny do Klášterce.

Poutníci ze severní Moravy a Slezska pojedou nejspíš před Králíky a odtud po silnici č. 312 (směr Žamberk) přes Lichkov, Mladkov a Pastviny (zde odbočit vpravo) do Klášterce.

2) Veřejnou dopravou (autobus)

Pro cestu veřejnou dopravou je třeba použít autobus. Přímé spoje jsou po úpravách z dubna 2013 stabilní pouze ze Žamberka. Z Letohradu, či Králík (případně Lichkova), kam se dá dostat vlakem, se musí většinou přestupovat v Pastvinách. Pro poutníky ze severní Moravy bude nejvhodnější přestup ze železnice v Hanušovicích. I zde čekají na poutníky přestupy.

Autobusy jezdí převážně po trase:
Žamberk – Klášterec nad Orlicí – Králíky a zpět, výjimečně i jinak. Druhá linka vede z Letohradu přes Nekoř, Pastviny a Klášterec do Českých Petrovic. Velká část spojů ale konči v Pastvinách nebo dokonce v Nekoři. V Pastvinách někdy navazuje přípoj do Klášterce.

Několikrát denně odjíždí z Černého Mostu autobusová linka do Jeseníku, která projíždí Pastvinami, které jsou 3 km od Klášterce. V některých případech navazuje přípoj, případně lze dojít do Klášterce pěšky.

3) Pěšky

Do Klášterce vedou četné turistické značky. Možnými východisky jsou:

Rokytnice v Orlických horách: 12 km, 3 hod – po modré značce přes Kunvald

Žamberk: 8,8 km, 2 hod a 10 minut – po červené značce přes Líšnici–Zakopanku

Letohrad: 13 km, 3 hod a 10 minut – po žluté značce přes Šedivec, Líšnici a Zakopanku a dále po červené značce do Klášterce.

Jablonné nad Orlicí: 12 km, 3 hod – po žluté značce přes Sobkovice, Bořitov ke Studenské zátoce, odtud dále po modré značce přes Pastviny do Klášterce.

Králíky: 22 km, 5 hod a 20 minut – po červené značce a následně silnici č. 312 do Mladkova, odtud po červené značce do Českých Petrovic a dále po zelené značce přes Kraví skok u Pastvin do Klášterce.
Na cestu se dá napojit v Mladkově, odkud je to do Klášterce 12 km a 3 hodiny cesty, případně v Českých Petrovicích, odkud je to 6,5 km a hodina, 45 minut cesty. Zajímavá je též cesta z Českých Petrovic přes Čihák a Zemskou bránu, která je o 2,5 km delší.

Mapa okolí