Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. V kláterecké farnosti pracuje ekonomická rada v tomto složení:

P. Mgr. Jaroslav Kolbaba – předseda Ekonomické rady
Jana Břízová
David Kalous
Jaroslav Šilar
Petr Vlasatý

Pastorační rada

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada (latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její postavení upravuje kánon 536 CIC. V Klášterci má toto složení:

P. Mgr. Jaroslav Kolbaba – předseda Ekonomické rady
Jan Belanyi
Stanislava Brůnová
Jana Břízová
David Kalous
Jiří Pachel
Kateřina Šilarová
Marie Tobešová
Petr Vlasatý