Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti. S ohledem na velikost našich farností a dlouhodobou personální propojenost farností Kunvald a Klášterec, pracuje v těchto farnostech společná ekonomická rada v tomto složení:

P. Mgr. Jaroslav Kolbaba – předseda Ekonomické rady
Jana Břízová – za Klášterec nad Orlicí
Stáňa Brůnová – za Klášterec nad Orlicí
Václav Bílek – za Kunvald
Bohumila Krejsová – za Kunvald
Václava Nájemníková – za České Petrovice
Karel Pácha – za České Petrovice