Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Kontakty – Svatý Stolec

Jsme součástí universální církve Římskokatolické, založené naším Pánem Ježíšem Kristem. Viditelnou hlavou církve a náměstkem Kristovým na zemi je Svatý Otec, nástupce svatého apoštola Petra. V jednotě s ním slavíme každou bohoslužbu.

Svatý otecSídlem papeže je město Řím, městský stát Vatikán.

V čele katolické církve stojí v současné době Svatý Otec František. Některé funkce vykonává papežská kurie, která se skládá ze státního sekretariátu, kongregací (obdoba ministerstev), tribunálů, papežských rad, úřadů a papežských komisí.

V České republice zastupuje Svatého Otce jeho nuncius. V současnosti jím je J. Ex. arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, titulární arcibiskup novický, který byl jmenován 1. 5. 2022.

Apoštolský nunciusAdresa

Apoštolská nunciatura
Voršilská 140/12
110 00  Praha 1 – Nové Město

Tel.: +420 224 999 811
Fax: +420 224 999 833
e-mail: nunpraga@nunciatura.cz