Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Kontakty – vikariát

Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží – okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).

Farnost Klášterec nad Orlicí je součástí vikariátu Žamberk, který se s účinností od 1. října 2009 vyčlenil z vikariátu Ústí nad Orlicí. Kromě Klášterce a Kunvaldu jsou součástí vikariátu ještě farnosti Žamberk, Letohrad, Dolní Čermná, Bystřec (excurrendo Výprachtice, Horní Heřmanice a Valteřice), Jablonné nad Orlicí (excurrendo Čenkovice), Králíky a Nekoř.

Adresa vikariátu

Vikariát Žamberk
Václavské náměstí 57
561 51  Letohrad

e-mail: vikar.za@bihk.cz

Okrskový vikář

P. Mgr. Josef Roušar, josefrousar@seznam.cz, +420 737 747 204

Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátu a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.

Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů. V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.

Sekretář vikariátu

P. Mgr. Pavol Sandánus, sekretar.za@bihk.cz, +420 731 161 606

Vikariátní kaplan pro mládež

P. Mgr. Jan Lukeš, lukes.jan@dihk.cz, +420 777 626 984

Vikariátní účetní: Hana Matějíčková, ucetni.za@bihk.cz, +420 731 585 647

Stavební technik: Ing. Lukáš Šejnoha, sejnohalukas@seznam.cz, +420 602 126 916

Můžete si stáhnout také Přehled bohoslužeb ve vikariátu Žamberk.

Mapa vikariátu