Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Aktuality

Z důvodu platnosti církevních opatření omezujících shormažďování více osob mimo bohoslužeb se letos nekoná obvyklé setkání přátel Anny Bohuslavy TomanovéVýročí její stigmatizace si ve farnosti připomeneme mší svatou v sobotu 13. 6. v 10 h


* Při všech bohoslužbách platí zvýšená hygienická opatření – tj. povinné roušky, desinfekce rukou u vchodu do kostela, dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivci (rodinami) v lavici i u mřížky a v Kunvaldu a Českých Petrovicích během této doby také slavení mší svatých u hlavního oltáře, jak již je v Klášterci obvyklé. Nedělní promluvy jsou zveřejňovány na internetu a nástěnce v kostele.

Zde nabízíme k rozjímání nedělní liturgické texty a kázání našeho pana faráře.


P. Josef Krajíček

* Dne 27. 2. 2020 zemřel P. Josef Krajíček, horlivý kněz a zpovědník, bývalý farář v Brandýse nad Orlicí. V březnu 2012 vedl v Klášterci mši svatou při prvním setkání přátel Aničky Tomanové, během nějž došlo k založení Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové.


* Na stránkách jsou již videa z letošního setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové (9. 6. 2019).


* Dne 20. 8. 2019 přijal sestru smrt velký příznivec naší farnosti, P. Michal František Pometlo OFM. Na stránkách františkánské rodiny je k dispozici jeho životopis, parte, fotografie z pohřbu i video s jeho požehnáním. Přikládáme též odkaz na Zpravodaj pražské arcidiecéze z června 2012 s úvodníkem bratra Michala, který v něm vzpomíná na Klášterec a pana faráře Františka Halíka. Podobná vzpomínka je mu věnována v Paměti národa. Jsme vděčni Pánu za vše, čím bratr Michal naši farnost obohatil!


Prof. Jaroslav Vodrážka

* V úterý Svatého týdne, dne 16. 4. 2019 zemřel náš pan varhaník prof. Jaroslav Vodrážka. Poslední rozloučení se konalo ve středu 24. 4. ve 14 h v Klášterci a ve čtvrtek 25. 4. ve 12:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Parte je ke stažení zde.


Bojujeme proti Istambulské úmluvě modlitbou, postem, peticí!


* Doporučujeme vaší pozornosti nově vyšlou knihu Apologetická abeceda dějin katolické církve. Tato odborná publikace je fakticky dílem PhDr. Radomíra Malého, jenž si vzal za základ a inspiraci spis Apologetická abeceda P. Konráda Kubeše SJ z doby krátce po 2. světové válce. Jde o snahu očistit dějiny katolické církve od nánosů lži a pomluv a rozlišení pravdy od mýtů a výmyslů, byť nevyzní vždycky ve prospěch katolíků. Knihu vydalo nakladatelství Sypták a v Matici cyrilometodějské ji lze zakoupit za 448 Kč. 


* Od února 2019 zahajujeme modlitby za pokoj a požehnání pro naši poutní farnost, pro našeho kněze a naše rodiny. Modlíme se korunku k Božímu milosrdenství – každý, kdo se přihlásí, nebo celá rodina, vždy jeden konkrétní den v týdnu, který vám vyhovuje. Velkou oporou nám je růženec Aničky Tomanové, který vždy na týden putuje po jednotlivých rodinách. Važme si toho daru, že ho máme. Více informací u Mgr. Nagyové nebo Stáni Brůnové.


* Nově přinášíme odkaz na dvoudílný filmový dokument AVE MARIA! věnovaný působení Panny marie v našem životě. Filmy s duchovní tématikou společnosti Orfilm jsou nyní nově na samostatné stránce.


* Tradiční "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhne v Klášterci v sobotu 10. 11. 2018. Začne mší svatou v 10 h v kláštereckém kostele, kterou bude celebrovat P. Jaroslav Kolbaba. Po mši svaté bude pobožnost na hřbitově a od 13:30 zveme do kina v Jablonném nad Orlicí, kde proběhne premiéra dvojfilmu AVE MARIA!, který je věnován Panně Marii a jejím zjevením. Srdečně zveme!


Žijeme v době, kdy různí jedinci i skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy, i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katolíci a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Proto vzadu v kostele je petice, o jejíž podepsání prosím. Tímto vykonáme svůj křesťanský úkol, udělat všechno proti zlu. Podle toho, co jsem řekl v kázání – jenom spolu můžeme porazit zlo. Nemůžeme ke zlu mlčet! Více informací na stránkách podporamanzelstvi.cz.


* Tradiční podzimní "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhne v Klášterci v sobotu 11. 11. 2017. Začne v 10 h mší svatou v kláštereckém kostele, kterou bude celebrovat P. Antonín Bachan z Hluku. Po mši svaté bude možnost neformálního setkání a besedy s občerstvením na faře. Srdečně zveme!


* V pátek 15. 9. 2017 odvysílalo slovenské rádio Lumen pořad Kríže iných brala na svoje plecia – hodinový pořad o cestě slovenských poutníků do Klášterce ke hrobu Aničky Tomanové, která se uskutečnila v sobotu 9. 9. 2017. Pořad lze stáhnout v mp3 formátu, případně on-line poslouchat na této stránce (nutno najít pořad z 15. 9. 2017).


Pražské Jezulátko

* V sobotu 16. 9. 2017 proběhla farní pouť k Pražskému Jezulátku za mír ve světě a také návštěva hrobu sv. Ludmily, kde jsme prosili za naše děti a vnoučata. Pouť jsme zakončili zasvěcením se Panně Marii v kapli sv. Anny v konventu bratří minoritů u staroměstského kostela sv. Jakuba, který jsme si také prohlédli. Na pouť jsme se připravili modlitbou novény. Program pouti je na plakátku a v naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z této pouti.


* Vřele doporučujeme k přečtení prázdninovou přílohu 15. čísla časopisu Res Claritatis Monitor (ročník 2017), která obsahuje přednášku prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Roberta Saraha s názvem "Summorum pontificum - pramen budoucnosti" a také Mezinárodní deklaraci o duchovní hudbě s názvem "Cantate Domino". Oba články jsou navýsost aktuální. Celý časopis je dostupný on-line zde.


* V sekci věnované Aničce Tomanové, na stránce Filmy, audio a tisk postupně zveřejňujeme videozáznamy z letošního setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové. Děkujeme za jejich zpracování panu Jaroslavu Šilarovi.


Anička Tomanová

* Letošní setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhne v Klášterci nad Orlicí v sobotu 10. 6. 2017. Hlavním hostem a celebrantem mše svaté v 10 h bude arcibiskup Jan Paweł Lenga MIC, emeritní biskup z Karagandy v Kazachstánu, toho času žijící v Polsku. Po mši svaté následuje pobožnost na hřbitově a obvyklý program v místní sokolovně a svátostné požehnání. Téma setkání bude: Anička a Fatima. Všechny srdečně zveme. Plakátek je ke stažení zde.


* Na letošní 29. březen připadá 60. výročí úmrtí Anny Bohuslavy Tomanové. Toto výročí si v Klášterci připomeneme v sobotu 25. 3. 2017 mší svatou v 10 h v kostele v Klášterci. Po skončení bude pobožnost na hřbitově a katecheze, kterou povede náš pan farář. Srdečně zveme.


P. Stanislav Stařík SDB

* Dne 2. 2. 2017 zemřel P. Stanislav Stařík SDB (na obrázku), bratr tety Marie. Poslední rozloučení se koná v sobotu 11. 2. 2017 v Přibyslavi. Parte ke stažení zde.


* Od 19. 11. 2016 probíhá každou sudou sobotu na faře v Klášterci katecheze pro všechny. Budeme spolu poznávat učení církve a naší katolickou víru. Začátek v 17 h. Srdečně jste všichni zváni.


* Čtyři významní kardinálové poslali papeži tzv. dubia, v nichž podle kanonického práva žádají jednoznačné potvrzení platnosti učení církve o nerozlučitelnosti manželství. Zamyšlení nad exhortací Amoris laetitia napsal také biskup Athanasius Schneider, který nedávno navštívil naši farnost.


J. E. Mons. Athanasius Schneider

* V sobotu 17. 9. 2016 navštívil Klášterec biskup Athanasius Schneider z Astany v Kazachstánu. Po mši svaté v mimořádné formě římského ritu následovala přednáška o liturgii a nové evangelizaci a beseda s účastníky v místní sokolovně. Přinášíme článek z této události. K dispozici jsou též fotografie a videa.


* Do Fotogalerie postupně přibývají videa z letošního setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové, které pořídil náš farník pan Jaroslav Šilar, kterému tímto za jejich zpřístupnění moc děkujeme!


* Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Robert Sarah v rozhovoru pro týdeník Famille chrétienne řeklje potřeba vykonat na poli liturgie určité obrácení. Kardinál Sarah navrhuje, abychom obrácení vnímali doslovně. Je potřeba angažovat do něho i naše tělo, aby vyjadřovalo zaměření liturgie k Bohu. K tomu může nejlépe sloužit obrácení celého shromáždění věřících a kněze jediným směrem. Nejde totiž o to, zda kněz stojí k věřícím zády či čelem, nýbrž o to, aby se všichni obraceli společně ve směru absidy, která symbolizuje Východ, totiž Boha. Kardinál Sarah zdůrazňuje, že takto sloužená liturgie je ve shodě s literou a duchem koncilu. „Jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu chci připomenout, že sloužení liturgie „ad orientem“ je dovolené v rubrikách misálu, které precizují, kdy se má celebrant obracet směrem k lidu. Není tedy potřeba žádných povolení k tomu, aby se liturgie sloužila směrem k Bohu,“ řekl kardinál Sarah. Připomněl, že už v minulém roce oficiálně vybídl kněze a věřící, aby se alespoň při některých částech liturgie, jako je akt pokání, Gloria nebo eucharistická modlitba, všichni společně obraceli k východu. Tuto informaci přineslo Rádio Vatikán dne 28. 5. 2016. Celý článek si lze přečíst zde.

Ve stejném duchu promluvil kardinál Sarah, po papeži Františkovi nejvyšší katolická autorita v oblasti liturgie, také při svém projevu na konferenci o liturgii v Londýně. Vyzývá, aby se od adventu 2016 v katolických chrámech slavila mše svatá ve společné orientaci kněze i lidu směrem k východu a Eucharistie přijímala vkleče – více zde.

Celé problematice se více věnujeme na stránce Liturgie.


* Ve čtvrtek 25. 2. 2016 odvysílala Česká televize v rámci pořadu Gejzír reportáž o Aničce Tomanové. Shlédnout ji můžete zde.


Společnost Orfilm zveřejnila videozáznam z úvodní promluvy P. Fréderika Vollauda během putování relikvie sv. Faráře arského z 19. 9. 2014.


* Nakladatelství Flétna vydalo v prosinci 2015 sborník promluv, fotografií i vzpomínek z putování relikvie neporušeného srdce sv. Jana Maria Vianneye po českých a moravských diecézích v září 2014. Zakoupit ho lze za 195 Kč na faře v Klášterci nebo přímo v nakladatelství Flétna, Říčky 101, 562 01 Ústí nad Orlicí, fletna@fletna.cz, tel: 736 681 735.


S ohledem na napjatou situaci ve světě, islámské hrozby a možné ohrožení míru v naší zemi, s nímž si ani politici nevědí rady, jeví se jako velmi naléhavé modlit se a vyprošovat mír pro naši zemi, prosit za obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme, naší obce. Z toho důvodu začneme s pravidelnými adoracemi, které se budou konat v Klášterci vždy na první pátek v měsíci. Adorace začnou bezprostředně po mši svaté a potrvají podle rozpisu účastníků několik hodin, v případě zájmu až do rána. Můžete se zapsat na adoraci na konkrétní čas u paní Jany Kalousové. Více informací zde.


* Doporučujeme k přečtení promluvu Mons. Petra Piťhy na svátek sv. Anežky Přemyslovny 13. 11. 2015, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


Začal Svatý rok milosrdenstvíkdy lze získat plnomocné odpustky.


* Na tomto odkazu si je možné přečíst popis zázračné události, kdy P. Jánu Jakabovi rozkvetl během kázání v ruce kvítek. Tento příběh nám P. Jakab osobně vyprávěl po požehnání v kostele v Klášterci na závěr malého setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v sobotu 7. 11. 2015.


V úterý 20. 10. odvysílala televize NOVA v rámci magazínu Víkend reportáž o Aničce Tomanové. Tento pořad byl po dobu dvou týdnů volně dostupný na internetu k přehrání zde. Nyní je k dispozici v TV archivu na serveru voyo.cz, kde ale nejsou k dispozici všechny reportáže (dostupnost reportáže o Aničce neověřena) a vyžaduje se přihlášení k vytvořenému účtu, který je zpoplatněn.


* V pondělí 5. 10. začala další etapa generální opravy farního kostela v Klášterci. Tentokrát šlo o práce, které na několik příštích let (cca 8–10) změní podobu interiéru našeho kostela. V letošním roce v lodi kostela vyrostly podpěrné sloupy a strop byl z pohledové strany zakryt geotextilií, která má chránit interiér před padající omítkou a prachem během prací na půdě v příštích. Na severní straně byl ve střeše vybudován pracovní otvor, kterým budou probíhat veškeré další práce v následujících etapách. Jejich smyslem má být generální oprava krovu a střešního pláště. Opravy probíhají díky podpoře z Programu záchrany architektonického dědictví. Další informace jsou k dispozici na samostatné stránce.

Děkujeme za pochopení a všem dobrodincům za modlitby, přidanou ruku k dílu a finanční dary na pokrytí spoluúčasti farnosti na poskytnutých dotacích.


* V sobotu 19. 9. 2015 proběhla v Klášterci duchovní obnova s P. Willibaldem Zenkertem ORC z Fatimy, která byla přípravou na Národní eucharistický kongres. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku. Přinášíme reportáž a připravujeme též záznamy z promluv. Na internetu je také k dispozici videozáznam, za nějž velice děkujeme panu Jaroslavu Šilarovi.


* V sobotu 21. 2. 2015 zemřel v ranních hodinách P. Emil Stecker ze Slovenska, který se v minulých dobách velmi zasloužil o shromažďování podkladů pro budoucí beatifikační proces Anny Bohuslavy Tomanové. Zemřel v 87. roce svého věku a ve 41. roce svého kněžského života. Poslední rozloučení se konalo ve středu 25. 2. 2015 v Nitře. V 15 hodin proběhl pohřeb na Městském hřbitově, od 16 h pak zádušní mše sv. v kostele sv. Ladislava (Piaristická ul.). Pohřebním obřadům předsedal Mons. Viliam Judák, nitrianský biskup. Za Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové se ho zúčastnil P. František Mráz a Mgr. Simona Nagyová. Pamatujme na otce Emila ve svých modlitbách!


* V roce 2015 proběhl v naší zemi Národní eucharistický kongres. V sekci modliteb je uvedena modlitba za požehnaný průběh tohoto kongresu, kterou jsme se modlili při každé mši svaté. Zde je možno stáhnout oficiální kartičku s modlitbou i znělkou. Otec biskup Jan Vokál napsal při příležitosti zahájení přípravy na tento kongres svůj pastýřský list.


* V sobotu 8. 11. 2014 byl premiérován filmový dokument Chudobka Bílého Krále společnosti Orfilm, na němž se podílelo Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Tento film je volně k dispozici na internetu.


* Ve dnech 12. – 23. září 2014 navštívila naši vlast relikvie – neporušené srdce sv. Faráře arského. Naší farnosti se dostalo mimořádné pocty, že tato relikvie, zapůjčená přímo z Arsu, zavítala i do Klášterce. Stalo se tak v pátek 19. a v sobotu 20. září. Součástí této návštěvy byla i duchovní obnova pro mládež o hledání povolání a celonoční adorace za kněze a duchovní povolání. Organizátorem putování relikvie bylo Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Plakátek je ke stažení zde.

Program celého putování byl následující: 13. 9. Želiv, 14. 9. Hradec Králové a Rokole, 15. 9. Plzeň, 16. 9. České Budějovice a večer Tábor-Klokoty, 17. 9. Liberec, 18. 9. Brno, 19. 9. Koclířov u Svitav, odpoledne Klášterec, 20. 9. Klášterec, 21. 9. Olomouc, 22. 9. Ostrava a 23. 9. Praha

Plakátek celého putování je ke stažení zde, popis celé cesty je též na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference. Putování relikvie a sv. Faráři arskému se věnuje také náš otec biskup ve svém zářijovém dopise mladým.

Zastavení relikvie v Klášterci popisuje rozsáhlejší reportáž s odkazy na fotogalerie, zpřístupnili jsme též zvukový záznam přednášek. V prosinci 2015 vydalo nakladatelství Flétna sborník promluv, fotografií i vzpomínek. Zakoupit ho lze za 195 Kč na faře v Klášterci nebo přímo v nakladatelství.


* Vyšla nová životopisná kniha o Aničce Tomanové "Chudobka z Orlických hor". Byla představena na setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové, které se konalo v sobotu 21. 6. 2014 v Klášterci. Knihu můžete sehnat v Klášterci na faře, v knihkupectvích v regionu, ve většině katolických knihkupectvích (včetně Karmelitánského) či přímo u vydavatele – nakladatelství Flétna. Doporučená prodejní cena je 225 Kč. Plakátek ze setkání je ke stažení zde

* V září 2015 byla tato kniha vydána i ve slovenštině pod názvem "Sedmokráska z Orlických hôr". Vydána byla v nakladatelství Zaex a koupit ji lze např. zde.


Ve středu 19. 6. 2013 ve 13 h zemřela naše farní teta Marie Staříková. Završila tak svůj bohatý život věnovaný službě druhým, především v naší farnosti, kde obětavě 58 let sloužila jako katechetka a farní hospodyně a hlavně svou modlitbou a v posledních letech také utrpením, které obětovala za farníky, kněze a duše v očistci. Naposledy jsme se s ní rozloučili při mši svaté sloužené naším otcem biskupem Janem v sobotu 29. 6. 2013, kdy jsme děkovali Bohu za dar jejího plodného života. Pohřbena byla téhož dne odpoledne v Přibyslavi, nedaleko hrobu pana faráře P. Františka Halíka. Pamatujme na ni ve svých modlitbách! Na našich stránkách jí je věnovaná speciální stránka, shromažďujeme další podklady. Úmrtní oznámení je ke stažení zde.


* Ve dnech 15. – 17. 3. 2013 proběhla ve farnosti postní duchovní obnova.