Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Aktuality

Z důvodu platnosti církevních opatření omezujících shormažďování více osob mimo bohoslužeb se letos nekoná obvyklé setkání přátel Anny Bohuslavy TomanovéVýročí její stigmatizace si ve farnosti připomeneme mší svatou v sobotu 13. 6. v 10 h


* Při všech bohoslužbách platí zvýšená hygienická opatření – tj. povinné roušky, desinfekce rukou u vchodu do kostela, dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivci (rodinami) v lavici i u mřížky a v Kunvaldu a Českých Petrovicích během této doby také slavení mší svatých u hlavního oltáře, jak již je v Klášterci obvyklé. Nedělní promluvy jsou zveřejňovány na internetu a nástěnce v kostele.

Zde nabízíme k rozjímání nedělní liturgické texty a kázání našeho pana faráře.


P. Josef Krajíček

* Dne 27. 2. 2020 zemřel P. Josef Krajíček, horlivý kněz a zpovědník, bývalý farář v Brandýse nad Orlicí. V březnu 2012 vedl v Klášterci mši svatou při prvním setkání přátel Aničky Tomanové, během nějž došlo k založení Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové.


* Na stránkách jsou již videa z letošního setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové (9. 6. 2019).


* Dne 20. 8. 2019 přijal sestru smrt velký příznivec naší farnosti, P. Michal František Pometlo OFM. Na stránkách františkánské rodiny je k dispozici jeho životopis, parte, fotografie z pohřbu i video s jeho požehnáním. Přikládáme též odkaz na Zpravodaj pražské arcidiecéze z června 2012 s úvodníkem bratra Michala, který v něm vzpomíná na Klášterec a pana faráře Františka Halíka. Podobná vzpomínka je mu věnována v Paměti národa. Jsme vděčni Pánu za vše, čím bratr Michal naši farnost obohatil!


Prof. Jaroslav Vodrážka

* V úterý Svatého týdne, dne 16. 4. 2019 zemřel náš pan varhaník prof. Jaroslav Vodrážka. Poslední rozloučení se konalo ve středu 24. 4. ve 14 h v Klášterci a ve čtvrtek 25. 4. ve 12:30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Parte je ke stažení zde.


Bojujeme proti Istambulské úmluvě modlitbou, postem, peticí!


* Doporučujeme vaší pozornosti nově vyšlou knihu Apologetická abeceda dějin katolické církve. Tato odborná publikace je fakticky dílem PhDr. Radomíra Malého, jenž si vzal za základ a inspiraci spis Apologetická abeceda P. Konráda Kubeše SJ z doby krátce po 2. světové válce. Jde o snahu očistit dějiny katolické církve od nánosů lži a pomluv a rozlišení pravdy od mýtů a výmyslů, byť nevyzní vždycky ve prospěch katolíků. Knihu vydalo nakladatelství Sypták a v Matici cyrilometodějské ji lze zakoupit za 448 Kč. 


* Od února 2019 zahajujeme modlitby za pokoj a požehnání pro naši poutní farnost, pro našeho kněze a naše rodiny. Modlíme se korunku k Božímu milosrdenství – každý, kdo se přihlásí, nebo celá rodina, vždy jeden konkrétní den v týdnu, který vám vyhovuje. Tato aktivita navazuje na dosavadní modlitební řetěz rodin probíhající již od roku 2014. Velkou oporou nám je růženec Aničky Tomanové, který vždy na týden putuje po jednotlivých rodinách. Važme si toho daru, že ho máme. Více informací u Mgr. Nagyové nebo Stáni Brůnové.


* Nově přinášíme odkaz na dvoudílný filmový dokument AVE MARIA! věnovaný působení Panny marie v našem životě. Filmy s duchovní tématikou společnosti Orfilm jsou nyní nově na samostatné stránce.


* Tradiční "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhne v Klášterci v sobotu 10. 11. 2018. Začne mší svatou v 10 h v kláštereckém kostele, kterou bude celebrovat P. Jaroslav Kolbaba. Po mši svaté bude pobožnost na hřbitově a od 13:30 zveme do kina v Jablonném nad Orlicí, kde proběhne premiéra dvojfilmu AVE MARIA!, který je věnován Panně Marii a jejím zjevením. Srdečně zveme!


Žijeme v době, kdy různí jedinci i skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy, i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí. V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katolíci a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Proto vzadu v kostele je petice, o jejíž podepsání prosím. Tímto vykonáme svůj křesťanský úkol, udělat všechno proti zlu. Podle toho, co jsem řekl v kázání – jenom spolu můžeme porazit zlo. Nemůžeme ke zlu mlčet! Více informací na stránkách podporamanzelstvi.cz.


* Tradiční podzimní "malé" setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhne v Klášterci v sobotu 11. 11. 2017. Začne v 10 h mší svatou v kláštereckém kostele, kterou bude celebrovat P. Antonín Bachan z Hluku. Po mši svaté bude možnost neformálního setkání a besedy s občerstvením na faře. Srdečně zveme!


* V pátek 15. 9. 2017 odvysílalo slovenské rádio Lumen pořad Kríže iných brala na svoje plecia – hodinový pořad o cestě slovenských poutníků do Klášterce ke hrobu Aničky Tomanové, která se uskutečnila v sobotu 9. 9. 2017. Pořad lze stáhnout v mp3 formátu, případně on-line poslouchat na této stránce (nutno najít pořad z 15. 9. 2017).


Pražské Jezulátko

* V sobotu 16. 9. 2017 proběhla farní pouť k Pražskému Jezulátku za mír ve světě a také návštěva hrobu sv. Ludmily, kde jsme prosili za naše děti a vnoučata. Pouť jsme zakončili zasvěcením se Panně Marii v kapli sv. Anny v konventu bratří minoritů u staroměstského kostela sv. Jakuba, který jsme si také prohlédli. Na pouť jsme se připravili modlitbou novény. Program pouti je na plakátku a v naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z této pouti.


* Vřele doporučujeme k přečtení prázdninovou přílohu 15. čísla časopisu Res Claritatis Monitor (ročník 2017), která obsahuje přednášku prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinála Roberta Saraha s názvem "Summorum pontificum - pramen budoucnosti" a také Mezinárodní deklaraci o duchovní hudbě s názvem "Cantate Domino". Oba články jsou navýsost aktuální. Celý časopis je dostupný on-line zde.


* V sekci věnované Aničce Tomanové, na stránce Filmy, audio a tisk postupně zveřejňujeme videozáznamy z letošního setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové. Děkujeme za jejich zpracování panu Jaroslavu Šilarovi.


Anička Tomanová

* Letošní setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové proběhne v Klášterci nad Orlicí v sobotu 10. 6. 2017. Hlavním hostem a celebrantem mše svaté v 10 h bude arcibiskup Jan Paweł Lenga MIC, emeritní biskup z Karagandy v Kazachstánu, toho času žijící v Polsku. Po mši svaté následuje pobožnost na hřbitově a obvyklý program v místní sokolovně a svátostné požehnání. Téma setkání bude: Anička a Fatima. Všechny srdečně zveme. Plakátek je ke stažení zde.


* Na letošní 29. březen připadá 60. výročí úmrtí Anny Bohuslavy Tomanové. Toto výročí si v Klášterci připomeneme v sobotu 25. 3. 2017 mší svatou v 10 h v kostele v Klášterci. Po skončení bude pobožnost na hřbitově a katecheze, kterou povede náš pan farář. Srdečně zveme.


P. Stanislav Stařík SDB

* Dne 2. 2. 2017 zemřel P. Stanislav Stařík SDB (na obrázku), bratr tety Marie. Poslední rozloučení se koná v sobotu 11. 2. 2017 v Přibyslavi. Parte ke stažení zde.


* Od 19. 11. 2016 probíhá každou sudou sobotu na faře v Klášterci katecheze pro všechny. Budeme spolu poznávat učení církve a naší katolickou víru. Začátek v 17 h. Srdečně jste všichni zváni.


* Čtyři významní kardinálové poslali papeži tzv. dubia, v nichž podle kanonického práva žádají jednoznačné potvrzení platnosti učení církve o nerozlučitelnosti manželství. Zamyšlení nad exhortací Amoris laetitia napsal také biskup Athanasius Schneider, který nedávno navštívil naši farnost.


J. E. Mons. Athanasius Schneider

* V sobotu 17. 9. 2016 navštívil Klášterec biskup Athanasius Schneider z Astany v Kazachstánu. Po mši svaté v mimořádné formě římského ritu následovala přednáška o liturgii a nové evangelizaci a beseda s účastníky v místní sokolovně. Přinášíme článek z této události. K dispozici jsou též fotografie a videa.


* Do Fotogalerie postupně přibývají videa z letošního setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové, které pořídil náš farník pan Jaroslav Šilar, kterému tímto za jejich zpřístupnění moc děkujeme!


* Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Robert Sarah v rozhovoru pro týdeník Famille chrétienne řeklje potřeba vykonat na poli liturgie určité obrácení. Kardinál Sarah navrhuje, abychom obrácení vnímali doslovně. Je potřeba angažovat do něho i naše tělo, aby vyjadřovalo zaměření liturgie k Bohu. K tomu může nejlépe sloužit obrácení celého shromáždění věřících a kněze jediným směrem. Nejde totiž o to, zda kněz stojí k věřícím zády či čelem, nýbrž o to, aby se všichni obraceli společně ve směru absidy, která symbolizuje Východ, totiž Boha. Kardinál Sarah zdůrazňuje, že takto sloužená liturgie je ve shodě s literou a duchem koncilu. „Jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu chci připomenout, že sloužení liturgie „ad orientem“ je dovolené v rubrikách misálu, které precizují, kdy se má celebrant obracet směrem k lidu. Není tedy potřeba žádných povolení k tomu, aby se liturgie sloužila směrem k Bohu,“ řekl kardinál Sarah. Připomněl, že už v minulém roce oficiálně vybídl kněze a věřící, aby se alespoň při některých částech liturgie, jako je akt pokání, Gloria nebo eucharistická modlitba, všichni společně obraceli k východu. Tuto informaci přineslo Rádio Vatikán dne 28. 5. 2016. Celý článek si lze přečíst zde.

Ve stejném duchu promluvil kardinál Sarah, po papeži Františkovi nejvyšší katolická autorita v oblasti liturgie, také při svém projevu na konferenci o liturgii v Londýně. Vyzývá, aby se od adventu 2016 v katolických chrámech slavila mše svatá ve společné orientaci kněze i lidu směrem k východu a Eucharistie přijímala vkleče – více zde.

Celé problematice se více věnujeme na stránce Liturgie.


* Ve čtvrtek 25. 2. 2016 odvysílala Česká televize v rámci pořadu Gejzír reportáž o Aničce Tomanové. Shlédnout ji můžete zde.


Společnost Orfilm zveřejnila videozáznam z úvodní promluvy P. Fréderika Vollauda během putování relikvie sv. Faráře arského z 19. 9. 2014.


* Nakladatelství Flétna vydalo v prosinci 2015 sborník promluv, fotografií i vzpomínek z putování relikvie neporušeného srdce sv. Jana Maria Vianneye po českých a moravských diecézích v září 2014. Zakoupit ho lze za 195 Kč na faře v Klášterci nebo přímo v nakladatelství Flétna, Říčky 101, 562 01 Ústí nad Orlicí, fletna@fletna.cz, tel: 736 681 735.


S ohledem na napjatou situaci ve světě, islámské hrozby a možné ohrožení míru v naší zemi, s nímž si ani politici nevědí rady, jeví se jako velmi naléhavé modlit se a vyprošovat mír pro naši zemi, prosit za obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme, naší obce. Z toho důvodu začneme s pravidelnými adoracemi, které se budou konat v Klášterci vždy na první pátek v měsíci. Adorace začnou bezprostředně po mši svaté a potrvají podle rozpisu účastníků několik hodin, v případě zájmu až do rána. Můžete se zapsat na adoraci na konkrétní čas u paní Jany Kalousové. Více informací zde.


* Doporučujeme k přečtení promluvu Mons. Petra Piťhy na svátek sv. Anežky Přemyslovny 13. 11. 2015, Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


Začal Svatý rok milosrdenstvíkdy lze získat plnomocné odpustky.


* Na tomto odkazu si je možné přečíst popis zázračné události, kdy P. Jánu Jakabovi rozkvetl během kázání v ruce kvítek. Tento příběh nám P. Jakab osobně vyprávěl po požehnání v kostele v Klášterci na závěr malého setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v sobotu 7. 11. 2015.


V úterý 20. 10. odvysílala televize NOVA v rámci magazínu Víkend reportáž o Aničce Tomanové. Tento pořad byl po dobu dvou týdnů volně dostupný na internetu k přehrání zde. Nyní je k dispozici v TV archivu na serveru voyo.cz, kde ale nejsou k dispozici všechny reportáže (dostupnost reportáže o Aničce neověřena) a vyžaduje se přihlášení k vytvořenému účtu, který je zpoplatněn.


* V pondělí 5. 10. začala další etapa generální opravy farního kostela v Klášterci. Tentokrát šlo o práce, které na několik příštích let (cca 8–10) změní podobu interiéru našeho kostela. V letošním roce v lodi kostela vyrostly podpěrné sloupy a strop byl z pohledové strany zakryt geotextilií, která má chránit interiér před padající omítkou a prachem během prací na půdě v příštích. Na severní straně byl ve střeše vybudován pracovní otvor, kterým budou probíhat veškeré další práce v následujících etapách. Jejich smyslem má být generální oprava krovu a střešního pláště. Opravy probíhají díky podpoře z Programu záchrany architektonického dědictví. Další informace jsou k dispozici na samostatné stránce.

Děkujeme za pochopení a všem dobrodincům za modlitby, přidanou ruku k dílu a finanční dary na pokrytí spoluúčasti farnosti na poskytnutých dotacích.


* V sobotu 19. 9. 2015 proběhla v Klášterci duchovní obnova s P. Willibaldem Zenkertem ORC z Fatimy, která byla přípravou na Národní eucharistický kongres. Podrobnosti jsou uvedeny na plakátku. Přinášíme reportáž a připravujeme též záznamy z promluv. Na internetu je také k dispozici videozáznam, za nějž velice děkujeme panu Jaroslavu Šilarovi.


* V sobotu 21. 2. 2015 zemřel v ranních hodinách P. Emil Stecker ze Slovenska, který se v minulých dobách velmi zasloužil o shromažďování podkladů pro budoucí beatifikační proces Anny Bohuslavy Tomanové. Zemřel v 87. roce svého věku a ve 41. roce svého kněžského života. Poslední rozloučení se konalo ve středu 25. 2. 2015 v Nitře. V 15 hodin proběhl pohřeb na Městském hřbitově, od 16 h pak zádušní mše sv. v kostele sv. Ladislava (Piaristická ul.). Pohřebním obřadům předsedal Mons. Viliam Judák, nitrianský biskup. Za Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové se ho zúčastnil P. František Mráz a Mgr. Simona Nagyová. Pamatujme na otce Emila ve svých modlitbách!


* V roce 2015 proběhl v naší zemi Národní eucharistický kongres. V sekci modliteb je uvedena modlitba za požehnaný průběh tohoto kongresu, kterou jsme se modlili při každé mši svaté. Zde je možno stáhnout oficiální kartičku s modlitbou i znělkou. Otec biskup Jan Vokál napsal při příležitosti zahájení přípravy na tento kongres svůj pastýřský list.


* V sobotu 8. 11. 2014 byl premiérován filmový dokument Chudobka Bílého Krále společnosti Orfilm, na němž se podílelo Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Tento film je volně k dispozici na internetu.


* Ve dnech 12. – 23. září 2014 navštívila naši vlast relikvie – neporušené srdce sv. Faráře arského. Naší farnosti se dostalo mimořádné pocty, že tato relikvie, zapůjčená přímo z Arsu, zavítala i do Klášterce. Stalo se tak v pátek 19. a v sobotu 20. září. Součástí této návštěvy byla i duchovní obnova pro mládež o hledání povolání a celonoční adorace za kněze a duchovní povolání. Organizátorem putování relikvie bylo Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové. Plakátek je ke stažení zde.

Program celého putování byl následující: 13. 9. Želiv, 14. 9. Hradec Králové a Rokole, 15. 9. Plzeň, 16. 9. České Budějovice a večer Tábor-Klokoty, 17. 9. Liberec, 18. 9. Brno, 19. 9. Koclířov u Svitav, odpoledne Klášterec, 20. 9. Klášterec, 21. 9. Olomouc, 22. 9. Ostrava a 23. 9. Praha

Plakátek celého putování je ke stažení zde, popis celé cesty je též na stránkách Tiskového střediska České biskupské konference. Putování relikvie a sv. Faráři arskému se věnuje také náš otec biskup ve svém zářijovém dopise mladým.

Zastavení relikvie v Klášterci popisuje rozsáhlejší reportáž s odkazy na fotogalerie, zpřístupnili jsme též zvukový záznam přednášek. V prosinci 2015 vydalo nakladatelství Flétna sborník promluv, fotografií i vzpomínek. Zakoupit ho lze za 195 Kč na faře v Klášterci nebo přímo v nakladatelství.


* Vyšla nová životopisná kniha o Aničce Tomanové "Chudobka z Orlických hor". Byla představena na setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové, které se konalo v sobotu 21. 6. 2014 v Klášterci. Knihu můžete sehnat v Klášterci na faře, v knihkupectvích v regionu, ve většině katolických knihkupectvích (včetně Karmelitánského) či přímo u vydavatele – nakladatelství Flétna. Doporučená prodejní cena je 225 Kč. Plakátek ze setkání je ke stažení zde

* V září 2015 byla tato kniha vydána i ve slovenštině pod názvem "Sedmokráska z Orlických hôr". Vydána byla v nakladatelství Zaex a koupit ji lze např. zde.


Ve středu 19. 6. 2013 ve 13 h zemřela naše farní teta Marie Staříková. Završila tak svůj bohatý život věnovaný službě druhým, především v naší farnosti, kde obětavě 58 let sloužila jako katechetka a farní hospodyně a hlavně svou modlitbou a v posledních letech také utrpením, které obětovala za farníky, kněze a duše v očistci. Naposledy jsme se s ní rozloučili při mši svaté sloužené naším otcem biskupem Janem v sobotu 29. 6. 2013, kdy jsme děkovali Bohu za dar jejího plodného života. Pohřbena byla téhož dne odpoledne v Přibyslavi, nedaleko hrobu pana faráře P. Františka Halíka. Pamatujme na ni ve svých modlitbách! Na našich stránkách jí je věnovaná speciální stránka, shromažďujeme další podklady. Úmrtní oznámení je ke stažení zde.


* Ve dnech 15. – 17. 3. 2013 proběhla ve farnosti postní duchovní obnova.