Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Aktuální prohlášení výboru Sdružení k setkání v červnu 2018

Během setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové četl jeden z pozvaných hostů – P. Luis Eduardo Rodriguez svůj soukromý dopis z léta 2017 adresovaný J. E. Dominiku kardinálu Dukovi. Výbor Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové sděluje, že se tak stalo bez vědomí a předchozí informace pořadatelů, nad rámec plánované přednášky. Jde o soukromou iniciativu P. Rodrigueze, Sdružení za ní nestojí a jeho spirituál P. Filip M. Ant. Stajner se od obsahu dopisu distancuje. Pisatel dopisu vycházel z nepřesných a neúplných informací, sporné otázky již byly dříve vyřešeny.

Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové si váží otce kardinála a projevuje mu svůj vděk za veřejnou obranu naší země před postupnou islamizací a ochranu její křesťanské identity i kulturních hodnot. Zvláště pak oceňujeme jeho osobní angažovanost v otázce obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.