Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

 Pravidelné bohoslužby

Na této stránce naleznete pravidelný pořad bohoslužeb, který se může v jednotlivých týdnech mírně lišit. Aktuální pořad bohoslužeb naleznete v Nedělních ohláškách.

Den

Kunvald

Klášterec nad Orlicí

České Petrovice

Vitanov

Pastviny

Neděle8:3010:0011:30 LČ
Pondělí
Úterý
Středa9:00 *
Čtvrtek18:00 L17:00 S
Pátek18:00
Sobota16:00 ZČ

*    – v zimním období v kapli na faře
LČ – Letní čas
ZČ – Zimní čas
L    – Lichý týden
S    – Sudý týden

Modlitba posvátného růžence – před každou mší svatou a také v pondělí a čtvrtek v 17:30 v kapli sv. Dominika na Vitanově

Eucharistická adorace – První pátek a první neděle v měsíci po mši svaté (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání); v měsíci červnu po každé mši svaté. Na první pátek v měsíci se koná v Klášterci celonoční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní za záchranu naší země, Evropy a světa. Podrobnosti zde.

Pobožnost křížové cesty – v postní době po každé mši svaté

Májová pobožnost – v měsíci květnu v Klášterci denně v 17:00, v neděli a pátek po mši svaté – před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní

Modlitební setkání (za farnost, diecézi a uzdravení P. Filipa M. Ant. Stajnera) – v pátek před mší svatou v Klášterci

Příležitostné bohoslužby

Jedlina (kaple sv. Jana a Pavla) – neděle po svátku sv. Jana a Pavla v 11:30

Čihák (kaple sv. Anny) – neděle po svátku sv. Anny v 11:30

Dolní Kunvald (kaple Narození Panny Marie) – ohlášené první soboty v měsíci v 18:00

Zaječiny (kaple Panny Marie Růžencové) – třetí sobota v květnu v 15:00
                                                                              – 
první sobota v říjnu v 15:00
                                                                              – májové pobožnosti v květnové soboty

Kunačice (kaple u Hladové Vody) – čtvrtá sobota v květnu a třetí sobota v říjnu v 15:00

Adam (kaple Nanebevzetí Panny Marie) – druhá neděle v květnu v 11:30

Klášterec nad Orlicí (hřbitovní kaple sv. Františka z Assisi) – bohoslužby se zde nekonají; jen zahájení průvodu na začátku mše svaté na Květnou neděli

Pastviny (kaple u přehrady) – bohoslužby se zde nekonají

Kunačice (kaplička u cesty z Kunvaldu) – bohoslužby se zde nekonají

* Můžete si stáhnout Přehled bohoslužeb ve vikariátu Žamberk.