Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Filmy Orfilm

Pod hlavičkou společnosti Orfilm vytváří náš farník pan Jaroslav Šilar se svými spolupracovníky hodnotné filmy s duchovní tématikou na aktuální témata. Po prvních filmech věnovaných Anně Bohuslavě Tomanové (Chudobka Bílého Krále a Znamení Kříže) byl v listopadu 2018 premiérován dvoudílný dokument AVE MARIA! věnovaný působení Panny Marie v našem životě. Nyní se připravuje film Přátelé Eucharistie zaměřený na Pána Ježíše v Nejsvětější Svátosti jako středobod našeho života. Premiéru by měl mít na podzim 2020. Chcete-li podpořit jeho vznik, kontaktujte nás.

Jelikož jde o filmy s aktuálním duchovním poselstvím vzniklé v prostředí naší farnosti, přinášíme je i zde.

AVE MARIA! – 1. část (Filmový dokument společnosti Orfilm)

AVE MARIA! – 2. část ‎(Filmový dokument společnosti Orfilm)‎

Znamení Kříže – filmový dokument společnosti Orfilm

Filmový dokument Chudobka Bílého Krále ‎(Orfilm)‎