Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky

Týden od 21. 5. do 27. 5. 2018

Dnes je slavnost Seslání Ducha svatého

Na tento týden připadá:

 • v pondělí památka Panny Marie, Matky církve
 • ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • v sobotu památka sv. Filipa Neriho, kněze
 • příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • Ve čtvrtek v 18:00 v kapli na Vitanově
 • V pátek v 9:00 v Kunvaldu a
                 v 18:00 v Klášterci
 • V neděli v 8:30 v Kunvaldu
                    v 10:00 v Klášterci – poutní mše svatá

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut před mší svatou.

Májové pobožnosti: v Kunvaldu a v Českých Petrovicích vždy po mši svaté, v Klášterci každý den v 17 hodin, v pátek a v neděli po mši svaté.

Dnes je sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na elektriku na faře v Kunvaldu. Už dnes vám moc děkuji za vaši obětavost a pochopení.

Zkouška chrámového sboru (generálka) bude v sobotu 26. 5. v 19:00 hodin v kostele v Klášterci. Nacvičujeme Brixiho mši na kláštereckou pouť. Srdečně zveme všechny zpěváky, kteří se chtějí svým zpěvem podílet na kráse liturgie a Boží oslavě.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Přijď, Duchu svatý, a obnov tvář země!"