Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky

Týden od 23. 7. do 29. 7. 2018

Dnes je 16. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

 • v pondělí svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy
 • ve středu svátek sv. Jakuba, apoštola
 • ve čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
 • v pátek památka sv. Gorazda a druhů
 • příští neděle je 17. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • Ve středu v 11:00 v Klášterci
 • V neděli v 8:30 v Kunvaldu
                    v 10:00 v Klášterci a
                    v 11:30 v Českých Petrovicích

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut před mší svatou.

Je doba prázdnin a dovolených. Bohoslužby na celý červenec jsou na nástěnce u kostela.

Vzadu v kostele můžete podepsat petici za podporu manželství, jako svazku muže a ženy. Více informací na stránkách podporamanzelstvi.cz.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na elektriku na faře v Kunvaldu. Už dnes vám moc děkuji za vaši obětavost a pochopení.

V tomto týdnu bude v Klášterci probíhat hudebně duchovní soustředění dětí a mládeže z naší farnosti. Děti a mládež hudebně doprovodí mši svatou v Klášterci příští neděli.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Hospodin je můj Pastýř, nic nepostrádám!"