Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Týden od 6. 7. do 12. 7. 2020

Dnes je slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

Na tento týden připadá:

  • v sobotu svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
  • příští neděle je 15. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

  • v úterý ve 14:00 v Klášterci – pohřební bohoslužba
  • v pátek v 18:00 v Klášterci – přesunuto na příští pátek
  • v sobotu v 18:00 v Českých Petrovicích s nedělní platností
  • v neděli v 8:00 v Kunvaldu a
                     v 10:00 v Klášterci

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut před mší svatou.

Máme dobu dovolených a prázdnin. Rozpis bohoslužeb na červenec je na nástěnce u kostela a v kalendáři na farním webu.

Od srpna dochází v našich farnostech ke změně duchovní správy. Já odcházím do České Skalice a do našich farností (a excurrendo též do Rokytnice) nastoupí P. Jaroslav Kolbaba, nynější kaplan v Novém Městě nad Metují.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás!"