Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Týden od 15. 7. do 21. 7. 2019

Dnes je 15. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

  • v pondělí památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
  • příští neděle je 16. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

  • V neděli v 7:30 v Klášterci

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut před mší svatou.

Je doba prázdnin a dovolených, pořad bohoslužeb na červenec je vyvěšen v předsíňce kostela a na nástěnce před kostelem.

V sobotu 20. 7. přijde do Klášterce opět po roce skupina poutníků z Mezilesí do Slavkovic. Budou u nás přespávat. Bude jich kolem 25 osob. Kdo byste mohl přijmout pod svou střechu poutníky (jedná se o nocleh a něco k jídlu), zapište se na archu vzadu v kostele nebo kontaktujte paní Stáňu Brůnovou. Zaplať Pán Bůh.

Dnes je mimořádná sbírka na opravy oltářů v kostele v Klášterci. Moc vám děkuji za vaši obětavost a pochopení!

Na tento celý týden vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání!

Slovo života: "Miluj bližního svého jako sám sebe!"