Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Týden od 16. 9. do 22. 9. 2019

Dnes je 24. neděle v mezidobí
              a slavíme svátek Povýšení svatého Kříže         

Na tento týden připadá:

 • v pondělí památka sv. Ludmily, mučednice
 • v pátek památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
 • v sobotu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • příští neděle je 25. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • Ve čtvrtek v 18:00 v kapli na Vitanově
 • V pátek v 18:00 v Klášterci
 • V sobotu v 8:00 v Kunvaldu –  mše svatá pro včelaře
 • V neděli v 8:30 v Kunvaldu,
                    v 10:00 v Klášterci a
                   v 11:30 v Českých Petrovicích
Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut před mší svatou.

Dnešní sbírka je na církevní školství v diecézi.

Ve čtvrtek bude v 19 h na faře v Klášterci zkouška chrámového sboru.

Na tento celý týden vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání!

Slovo života: "Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, neboť svým Křížem jsi vykoupil svět!"