Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Týden od 28. 9. do 4. 10. 2020

Dnes je 26. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

 • v pondělí slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
 • v úterý svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • ve středu památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • ve čtvrtek  památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 • v pátek památka sv. andělů strážných
 • příští neděle je 27. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • v pondělí v 8:30 v Kunvaldu a
                      v 10:00 v Klášterci
 • ve středu v 7:00 v Kunvaldu
 • ve čtvrtek v 18:00 v Pěčíněslavnost výročí posvěcení kostela
 • v pátek v 18:00 v Klášterci
 • v sobotu v 7:00 v Klášterci
 • v neděli v 7:30 v Kunvaldu,
                    v 9:00 v Rokytnici a
                   v 10:30 v Klášterci

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy půl hodiny před mší svatou, jinak dle dohody s knězem (kontakt viz níže).

V pátek po večerní mši svaté v Klášterci bude celonoční adorace Nejsvětější Svátosti oltářní za mír ve světě. V sobotu bude zakončena v 6:45 svátostným požehnáním a poté v 7:00 mší svatou. Srdečně zveme!

Upozorňujeme na změnu nedělních bohoslužeb! Během srpna platí provizorní režim, definitivní pořad bohoslužeb bude stanoven v září.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování."