Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Týden od 12. 11. do 18. 11. 2018

Dnes je 32. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

  • v pondělí památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
  • v úterý památka sv. Anežky České, panny
  • v sobotu památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
  • příští neděle je 33. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

  • Ve čtvrtek v  18:00 v kapli na Vitanově
  • V pátek v 18:00 v Klášterci
  • V sobotu v 16:00 v Českých Petrovicích – s nedělní platností
  • V neděli v 8:30 v Kunvaldu a
                      v 10:00 v Klášterci                   

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut před mší svatou.

Dnes je sbírka na plošné pojištění kostelů a dalších církevních budov. Také je mimořádná sbírka na opravy oltářů v kostele v Klášterci. Moc vám děkuji za vaši obětavost a pochopení!

Ve středu 14. 11. v 17:30 bude v děkanském kostele v Ústí nad Orlicí obětována mše sv. za národ a ochranu tradičních rodin. Po mši sv. bude přednáška slovenských odborníků o nebezpečí genderové ideologie. Srdečně jste všichni zvaní!

Obnovujeme modlitby živého růžence. Členové se modlí každý den jeden přidělený desátek. Podílejí se tak na získaných milostech celého společenství. Zájemci se mohou přihlásit u paní Jany Kalousové.

V sobotu 17. 11. bude v 18:00 v kostele v Žamberku generální zkouška chrámového sboru. Nacvičujeme Brixiho mši na mši svatou obětovanou za zemřelé chrámové hudebníky dne 18. 11. v Žamberku.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Ježíši, důvěřuji Ti!"