Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Týden od 12. 4. do 18. 4. 2021

Dnes je 2. neděle velikonoční
              (neděle Božího milosrdenství)

Na tento týden připadá:

  • příští neděle je 3. neděle velikonoční

Tento týden budou slouženy mše svaté:

  • v pondělí v 18:00 v Kunvaldu
  • ve čtvrtek v 17:00 v Pěčíně
  • v pátek v 18:00 v Klášterci
  • v neděli v 7:30 v Kunvaldu,
                     v 9:00 v Rokytnici a
                      v 10:30 v Klášterci

Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 10 % kapacity kostela. Z toho důvodu mají všechny bohoslužby soukromý charakter a jsou slouženy pro uzavřenou skupinu farníků (pravidelných účastníků bohoslužeb) za zavřenými dveřmi kostelů. Pro ty, kdo se na mši svatou nedostanou, platí biskupský dispenz a možnost přijetí sv. přijímání po mši svaté. V kostele dodržujte hygienická opatření (roušky, rozestupy).

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou, jindy po domluvě s duchovním správcem.

Eucharistická adorace bude tento týden v pondělí v 17:15 v Kunvaldu a ve čtvrtek od 16:30 v Rokytnici (ukončena bude po skončení mše svaté v Pěčíně).

V souladu s fatimským poselstvím se chceme zapojit do denní modlitby celého růžence (15 desátků, alespoň 100 lidí našich farností).

Zájemci o přípravu na přijetí svátosti biřmování nebo křtu se mohou hlásit u pana faráře.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Jeho milosrdenství trvá navěky.