Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Týden od 25. 1. do 31. 1. 2021

Dnes je 3. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

 • v pondělí svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
 • v úterý památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
 • ve čtvrtek památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
 • příští neděle je 4. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • v pondělí v 17:00 v Kunvaldu – soukromá mše svatá
 • ve středu v 17:00 v Českých Petrovicích – soukromá mše svatá
 • ve čtvrtek v 16:30 v Pěčíně – soukromá mše svatá
 • v pátek v 18:00 v Klášterci – soukromá mše svatá
 • v neděli v 7:30 v Kunvaldu – soukromá mše svatá,
                   v 9:00 v Rokytnici – soukromá mše svatá a
                    v 10:30 v Klášterci soukromá mše svatá

Počet účastníků bohoslužeb je omezen na 10 % kapacity kostela. Z toho důvodu mají všechny bohoslužby soukromý charakter a jsou slouženy pro uzavřenou skupinu farníků za zavřenými dveřmi kostelů. Pro ty, kdo se na mši svatou nedostanou, platí biskupský dispenz a možnost přijetí sv. přijímání po mši svaté. V kostele dodržujte hygienická opatření (roušky, rozestupy).

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou, jinak dle dohody s knězem (kontakt viz níže).

Předběžně informujeme, že svatoblažejské požehnání se bude v Klášterci udělovat ve středu 3. 2. po mši svaté. V ostatních farnostech v neděli.

Při příležitosti památky Panny Marie Lurdské (11. 2.) také slavíme světový den nemocných. Proto bychom v naší farnosti v pátek nebo soboru po tomto svátku udíleli při mši svaté svátost nemocných. Zájemci o přijetí této svátosti se mohou hlásit u pana faráře. Součástí je též svátost smíření, která by se konala v týdnu před tím.

V příštím roce by v naší farnosti opět proběhlo udílení svátosti biřmování. Zájemci, hlaste se u pana faráře. S přípravou bychom začali po uvolnění současných omezení. Jde o svátost křesťanské dospělosti, proto by zájemcům o přijetí této svátosti mělo být alespoň cca 15 let. Výjimky jsou možné po dohodě s panem farářem.

Také zájemci o přípravu na křest z řad dospělých, hlaste se u pana faráře.

Na základě výzvy našich biskupů vyzýváme k denní modlitbě svatého růžence za ukončení současné epidemie. Berme často do rukou Svatý Růženec a v modlitbě prosme o odvrácení ďábelských útoků na církev, národ i rodiny. Vyplatí se to! Před Pannou Marií ďábel uteče a její Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu!"