Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky    

Mimořádná opatření – stav nouze

– tato opatření budou průběžně aktualizována s ohledem na momentální situaci a potřebu.

Milí farníci!

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a souvisejícím opatřením a v souladu s rozhodnutím našich biskupů přistupujeme k následujícímu:

·         Všechny mše svaté (včetně nedělních) bude pan farář slavit soukromě bez účasti lidu na zadané úmysly.

·   Kdo má možnost, bude sledovat nedělní bohoslužbu na internetu nebo prostřednictvím rádia Proglas (v 9h) či TV Noe (v 10:30h). Dále je možnost sledovat on-line přenosy bohoslužeb na internetu např. ze Svaté Hory nebo Svatého Hostýna ve více časech. Podrobný rozpis těchto přenosů je na stránkách https://www.mseonline.cz/.

·         V neděli mezi 10. a 12. hodinou bude pan farář přítomen v kostele v Klášterci a individuálně bude k dispozici pro udělování svátosti smíření a Svatého Přijímání – podle rozpisu rodin. Ke Svátosti budeme přistupovat individuálně, případně jen v kruhu svých nejbližších.

·         Na farním webu bude zveřejňována nedělní promluva k soukromému rozjímání.

·         K soukromé modlitbě bude kostel i nadále otevřen během dne, jak bývá zvykem. Využívejme této možnosti co nejhojněji.

·         Kdo může, zapojí se do modlitebního tažení modlitbou svatého růžence a korunky k Božímu milosrdenství, ideálně ve 20 hodin večer.

Děkujeme za pochopení.

A především se modleme a snažme se žít dobře a svatě, v přátelství s Bohem i druhými lidmi… Zvlášť v dobách tísně a všeobecného ohrožení je toho potřeba více než kdy jindy. Bůh nás má ve své péči, nebojme se!