Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky

Týden od 17. 9. do 23. 9. 2018

Dnes je 24. neděle v mezidobí 
     
         a slavíme svátek 
Povýšení svatého Kříže

Na tento týden připadá:

 • ve středu památka Panny Marie z La Salette
 • ve čtvrtek památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
 • v pátek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • příští neděle je 25. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • Ve středu v 9:00 v Kunvaldu
 • Ve čtvrtek v 17:00 v kapli sv. Josefa v Pastvinách
 • V pátek v 18:00 v Klášterci
 • V sobotu v 10:00 v Klášterci – pohřební mše svatá
 • V neděli v 8:30 v Kunvaldu,
                    v 10:00 v Klášterci a
                    v 11:30 v Českých Petrovicích

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut před mší svatou.

Výuka náboženství začne tento čtvrtek 20. 9. Budou vytvořeny dvě skupiny (1. a 2. třída a ve druhé skupině ostatní třídy). Přihlašujte se u paní Brůnové.

V sobotu 22. 9. bude od 9 hodin brigáda na faře v Kunvaldu. Budeme přenášet dřevo na zimu do kůlny. Předem děkuji za hojnou účast!

Celonoční adorace na první pátky v měsíci budou nově organizovány tak, že bude každý měsíc nový rozpis. Ten bude k dispozici dva týdny předem. Prosím zapisujte se na různé hodiny, aby se časy služeb prostřídaly. Zapojte se také vy, kdo jste se dosud neúčastnili. Úmysl záchrany světa je víc než aktuální.

Generální zkouška sboru na poutní slavnost sv. Václava v Žamberku bude ve čtvrtek 27. 9. večer v kostele v Žamberku. Čas bude ještě upřesněn. Srdečně zveme také všechny nové zájemce o sborový zpěv.

Vzadu v kostele můžete podepsat petici za podporu manželství, jako svazku muže a ženy. Více informací na stránkách podporamanzelstvi.cz.

Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života: "Panno Maria, Matko Boží. oroduj za nás!"