Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Nedělní ohlášky

Týden od 19. 3. do 25. 3. 2018

Dnes je 5. neděle v mezidobí (Iudica – Smrtná)

Na tento týden připadá:

  • v pondělí slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie
  • příští neděli je Květná neděle (Palmarum) a začíná Svatý týden

Tento týden budou slouženy mše svaté:

  • V sobotu v 16:00 v Českých Petrovicích 
                                       –  s nedělní platností
  • V neděli v 8:30 v Kunvaldu a
                      v 10:00 v Klášterci

Příležitost ke svátosti smíření vždy 15 minut přede mší svatou.

Tento týden mše svaté ve všední den nebudou.

Křížové cesty v postní době se konají: v Kunvaldu v neděli po mši svaté, v Klášterci v pátek přede mší svatou a v neděli po mši svaté a v Českých Petrovicích v sobotu přede mší svatou.

Dnes je sbírka na plošné pojištění kostelů a dalších církevních budov.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na elektriku na faře v Kunvaldu. Už dnes vám moc děkuji za vaši obětavost a pochopení!

Další zkouška chrámového sboru na velikonoční triduum proběhne v pátek 23. 3. v 19 h na faře v Klášterci. Srdečně zveme všechny, kdo rádi přispějí svým zpěvem k Boží slávě!

Na tento celý týden přeji vám všem hodně zdraví a Božího požehnání!

Slovo života: "Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán; a kde jsem já, tam bude i můj služebník!"