Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

 Pravidelné bohoslužby

Na této stránce naleznete pravidelný pořad bohoslužeb, který se může v jednotlivých týdnech mírně lišit. Aktuální pořad bohoslužeb naleznete v Nedělních ohláškách.

Z důvodu změny v duchovní správě se pořad bohoslužeb teprve ladí a může docházet ke změnám.

Den

Kunvald
v Čechách

Klášterec 
nad Orlicí

České 
Petrovice

Pastviny –Vitanov

Rokytnice v Orlických horách

Pěčín

Říčky 

Neděle

7:30

10:30

9:00

 

 

Pondělí

18:00

 

 

Úterý

 

 

Středa

7:00 &

18:00 $

18:00 @

 

 

Čtvrtek


18:00

 

Pátek

18:00

 

 

Sobota

7:00 @

18:00 *

 

18:00 #

Bohoslužby s tučně uvedeným časem jsou s nedělní platností.
@ – 1.  týden v měsíci
$ – poslední týden v měsíci
& – mimo první a poslední týden v měsíci
* – mimo první sobotu v měsíci
#  – mše svatá po ohlášení, v tom případě se nekoná pravidelná bohoslužba jinde.

Modlitba posvátného růžence – před každou mší svatou a také v pondělí a čtvrtek v 17:30 v kapli sv. Dominika na Vitanově

Eucharistická adorace – První pátek a první neděle v měsíci po mši svaté (litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání); v měsíci červnu po každé mši svaté. Na první pátek v měsíci se koná v Klášterci celonoční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní za záchranu naší země, Evropy a světa. Podrobnosti zde.

Pobožnost křížové cesty – v postní době před každou mší svatou

Májová pobožnost – v měsíci květnu v Klášterci denně v 17:00, v neděli a pátek po mši svaté – před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní

Příležitostné bohoslužby

Nebeská Rybná, Kačerov, Zdobnice, Souvlastní, Kunčina Ves a ostatní kostely a kaple rokytnické farnosti – příležitostné bohoslužby budou doplněny postupně v průběhu roku.

Jedlina (kaple sv. Jana a Pavla) – neděle po svátku sv. Jana a Pavla v 11:30

Čihák (kaple sv. Anny) – neděle po svátku sv. Anny v 11:30

Dolní Kunvald (kaple Narození Panny Marie) – ohlášené první soboty v měsíci v 18:00

Zaječiny (kaple Panny Marie Růžencové) – třetí sobota v květnu v 15:00
                                                                              – 
první sobota v říjnu v 15:00
                                                                              – májové pobožnosti v květnové soboty

Kunačice (kaple u Hladové Vody) – čtvrtá sobota v květnu a třetí sobota v říjnu v 15:00

Adam (kaple Nanebevzetí Panny Marie) – druhá neděle v květnu v 11:30

Klášterec nad Orlicí (hřbitovní kaple sv. Františka z Assisi) – bohoslužby se zde nekonají; jen zahájení průvodu na začátku mše svaté na Květnou neděli

Pastviny (kaple u přehrady) – bohoslužby se zde nekonají

Kunačice (kaplička u cesty z Kunvaldu) – bohoslužby se zde nekonají

* Můžete si stáhnout Přehled bohoslužeb ve vikariátu Žamberk.