Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Historie farnosti

Území dnešní klášterecké farnosti bylo původně součástí farnosti Žamberk. V roce 1757 zde byla zřízena lokálie, která byla roku 1850 povýšena na farnost. Farní budova v současné podobě pochází z roku 1844. Celkově je ale starší.

Na tuto stránku bychom chtěli postupně doplňovat informace o dějinách farnosti, podle farní kroniky.