Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Kontakty – Svatý Stolec

Jsme součástí universální církve Římskokatolické, založené naším Pánem Ježíšem Kristem. Viditelnou hlavou církve a náměstkem Kristovým na zemi je Svatý Otec, nástupce svatého apoštola Petra. V jednotě s ním slavíme každou bohoslužbu.

Sídlem papeže je město Řím, městský stát Vatikán.

V čele katolické církve stojí v současné době Svatý Otec František. Některé funkce vykonává papežská kurie, která se skládá ze státního sekretariátu, kongregací (obdoba ministerstev), tribunálů, papežských rad, úřadů a papežských komisí.

V České republice zastupuje Svatého Otce jeho nuncius. Nyní je jím Mons. Charles Daniel Balvo.

Adresa

Apoštolská nunciatura
Voršilská 140/12
110 00  Praha 1 – Nové Město

tel.: +420 224 999 811
fax: +420 224 999 833
e-mail: nunpraga@nunciatura.cz