Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Kontakty – vikariát

Královéhradecká diecéze je územně rozdělena do 14 vikariátů, v jejichž čele jsou kněží -okrskoví vikáři (na Moravě nazývaní děkani).

Farnost Klášterec nad Orlicí je součástí vikariátu Žamberk, který se s účinností od 1. října 2009 vyčlenil z vikariátu Ústí nad Orlicí. Kromě Klášterce a Kunvaldu jsou součástí vikariátu ještě farnosti Žamberk, Letohrad, Dolní Čermná, Bystřec (excurrendo Výprachtice, Horní Heřmanice a Valteřice), Jablonné nad Orlicí (excurrendo Čenkovice), Králíky a Nekoř.

Adresa vikariátu

Vikariát Žamberk
Václavské náměstí 57
561 51  Letohrad

e-mail: vikar.za@diecezehk.cz

Okrskový vikář

P. Mgr. Josef Roušar, josefrousar@seznam.cz, +420 737 747 204

Okrskový vikář dle Kodexu církevního práva, kán. 555, podporuje a koordinuje společnou pastorační činnost ve vikariátu a dohlíží na další náležitosti specifikované kodexem. Okrskového vikáře jmenuje diecézní biskup zpravidla na dobu určitou.

Okrskovým vikářům pomáhají při koordinaci vikariátní činnosti sekretáři vikariátů. V jednotlivých vikariátech jsou pro pomoc v pastoraci mládeže ustanoveni vikariátní kaplani pro mládež, kteří podporují a koordinují práci s mládeží ve vikariátu.

Sekretář vikariátu

P. Mgr. Pavol Sandánus, sekretar.za@diecezehk.cz, +420 731 161 606

Vikariátní kaplan pro mládež

P. ThMgr. Ireneusz Szociński, irk2@wp.pl, +420 739 409 356

Vikariátní účetní: Hana Matějíčková, ucetni.za@diecezehk.cz, +420 731 585 647

Můžete si stáhnout také Přehled bohoslužeb ve vikariátu Žamberk.