Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

O farnosti

Farnost Klášterec nad Orlicí je malou farností Královéhradecké diecéze, vikariát Žamberk. Osobou pana faráře je spojena s farností Kunvald.

Farnost Klášterec nad Orlicí zahrnuje tyto obce:

 • obec Klášterec nad Orlicí s jeho místními částmi Lhotka, Zbudov, Čihák a Jedlina
 • obec Pastviny s místní částí Vitanov. 
 • obec České Petrovice – do 31. 12. 2005 samostatná farnost
Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:
 • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Petra a Pavla v Českých Petrovicích
 • Filiální kaple sv. Dominika v Pastvinách–Vitanově
 • Filiální kaple sv. Josefa v Pastvinách
 • Filiální kaple sv. Anny na Čiháku
 • Filiální kaple sv. Jana a Pavla na Jedlině
 • Filiální kaple Nanebevzetí Panny Marie na Adamu
 • Filiální kaple Panny Marie Růžencové v Pastvinách – u přehrady
 • Hřbitovní kaple sv. Františka z Assisi v Klášterci nad Orlicí
Na území farnosti bydlí 1297 osob, z toho se 267 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2011). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb je v Klášterci cca 70 osob a v Českých Petrovicích cca 25.

Farnost Kunvald zahrnuje tyto obce:

 • obec Kunvald s jeho místními částmi Končiny, Zaječiny, Kunačice, Bubnov, Záhory
Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:
 • Farní kostel sv. Jiří v Kunvaldu
 • Filiální kaple Narození Panny Marie na Dolním Kunvaldu
 • Filiální kaple Panny Marie Růžencové v Zaječinách
 • Filiální kaple Panny Marie v Kunačicích – u Hladové Vody
 • Filiální kaplička v Kunačicích – u cesty z Kunvaldu
Na území farnosti bydlí 1045 osob, z toho se 197 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2011). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb je v Kunvaldu cca 35 osob.

Mapa Farností Klášterec nad Orlicí a Kunvald