Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Misionáři Svaté Rodiny

Náš pan farář, otec Mirosław Piotr Fąs, je členem kongregace Misionářů Svaté Rodiny (MSF). Historie této kongregace začala v úplně neznámé francouzské horské vesničce – La Salette. Dnes je to známé poutní místo, kde se r. 1846 zjevila dvojici pastevců Matka Boží. Maria v půlhodinovém poselství plačíc prosila děti, aby předaly její poselství celému světu. Krátce na to byly výzvy Matky Boží vyslyšeny místním biskupem a kněžími diecéze. Z jejich podnětu vzniklo shromáždění Salettynů, které si vybralo za hlavní cíl poselství Panny Marie. Jedním z členů tohoto shromáždění byl i P. Jan Berthier, zakladatel kongregace Misionářů svaté Rodiny, jemuž velmi leželo na srdci, aby mohli být do řádu přijímáni i chlapci kolem 15. let věku (tehdy Salettyni přijímali jen děti).

Dne 28. září 1895 v Grave v Holandsku, v bývalých vojenských kasárnách, začali pracovat první kandidáti naší kongregace a 20. srpna 1905 byli vysvěceni první kněží společenství. Misionáři svaté Rodiny působí především tam, kde jsou podmínky pastorační práce zvláště těžké a nikdo jiný tam působit nechce. Naším vzorem a patronem je svatá Rodina z Nazaretu a zvláštním znamením způsob života podle Ježíše, Marie a Josefa. V čele zájmu stojí rodiny, duchovní povolání a misie. Misionáři sv. Rodiny pracují v celém světě, od severního Norska až po Oceánii (např. v Papui-Nové Guinei, Indonésii, Chile, Bolívii, Argentině, Brazílii, Mexiku, Madagaskaru, Kanadě, Bělorusku). Hlavními oblastmi působení jsou Oceánie, Jižní Amerika a východní Evropa. Řád má v současnosti asi 1200 řeholníků, z Polska jich je kolem 250. V České republice řád působí od r. 1999 (Holohlavy - řeholní dům, Dvůr Králové n. L., Trutnov, Jaroměř, Pecka, Horní Štěpanice, Rokytnice v Orl. Horách a Kunvald).

Více informací lze získat na webu o této kongregaci.