Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

O farnosti

Farnost Klášterec nad Orlicí je malou farností Královéhradecké diecéze, vikariát Žamberk. Osobou pana faráře je spojena s farnostmi Kunvald a Rokytnice v Orlických horách.

Farnost Klášterec nad Orlicí zahrnuje tyto obce:

 • obec Klášterec nad Orlicí s jeho místními částmi Lhotka, Zbudov, Čihák a Jedlina
 • obec Pastviny s místní částí Vitanov. 
 • obec České Petrovice – do 31. 12. 2005 samostatná farnost
Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:
 • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí
 • Filiální kaple sv. Dominika v Pastvinách–Vitanově
 • Filiální kaple sv. Josefa v Pastvinách
 • Filiální kaple sv. Jana a Pavla na Jedlině
 • Filiální kaple Panny Marie Růžencové v Pastvinách – u přehrady
 • Hřbitovní kaple sv. Františka z Assisi v Klášterci nad Orlicí
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Petra a Pavla v Českých Petrovicích
 • Filiální kaple sv. Anny na Čiháku (dříve ve farnosti České Petrovice)
 • Filiální kaple Nanebevzetí Panny Marie na Adamu (dříve ve farnosti České Petrovice)
Na území farnosti bydlí 1297 osob, z toho se 267 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2011). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb je v Klášterci cca 70 osob a v Českých Petrovicích cca 25.

Farnost Kunvald v Čechách zahrnuje tyto obce:

 • městys Kunvald s jeho místními částmi Končiny, Zaječiny, Kunačice, Bubnov, Záhory
Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:
 • Farní kostel sv. Jiří v Kunvaldu
 • Filiální kaple Narození Panny Marie na Dolním Kunvaldu
 • Filiální kaple Panny Marie Růžencové v Zaječinách
 • Filiální kaple Panny Marie v Kunačicích – u Hladové Vody
 • Filiální kaple bez zasvěcení v Bubnově u cesty
 • Filiální kaple bez zasvěcení v Bubnově na rozcestí
 • Kaplička v Kunačicích – u cesty z Kunvaldu

Na území farnosti bydlí 1045 osob, z toho se 197 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2011). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb je v Kunvaldu cca 35 osob.

Farnost Rokytnice v Orlických horách zahrnuje tyto obce:

 • město Rokytnice v Orlických horách s místními částmi Horní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Dolní Rokytnice a Panské Pole
 • obec Pěčín (dříve samostatná farnost)
 • obec Říčky v Orlických horách (dříve samostatná farnost)
 • obec Nebeská Rybná (dříve samostatná farnost), nyní část Rokytnice, s osadou Hamernice a zaniklou osadou Popelov
 • obec Zdobnice–Souvlastní (dříve součást farnosti Nebeská Rybná) se zaniklou osadou Kolava
 • obec Zdobnice–Kačerov (dříve samostatná farnost)
 • obec Zdobnice–Kunčina Ves (dříve součást farnosti Kačerov)
 • obec Zdobnice (dříve samostatná farnost) s místními částmi Zdobnička a Čertův Důl
Na území farnosti se nacházejí tyto kostely a kaple:
 • Farní kostel Všech svatých v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kaple sv. Anny v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kaple Panny Marie Královny v Údolíčku – Panské Pole
 • Filiální kaplička sv. Antonína v Rokytnici v Orlických horách
 • Zámecká kaple sv. Petra a Pavla na zámku v Rokytnici v Orlických horách
 • Kaple sv. Pavla na faře v Rokytnici v Orlických horách
 • Filiální kaple v Dolní Rokytnici
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Jana Křtitele v Pěčíně
 • Filiální kaple sv. Jana Nepomuckého v Pěčíně (dříve ve farnosti Pěčín)
 • Filiální (bývalý farní) kostel Nejsvětější Trojice v Říčkách v Orlických horách
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné
 • Filiální kaple Panny Marie Královny v Souvlastní (dříve ve farnosti Nebeská Rybná)
 • Filiální kaple Panny Marie v Souvlastní (dříve ve farnosti Nebeská Rybná)
 • Filiální (bývalý farní) kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Kačerově
 • Filiální kaple sv. Anny v Kunčině Vsi (dříve ve farnosti Kačerov)
 • Filiální kaple v Kačerově (dříve ve farnosti Kačerov) 
 • Filiální (bývalý farní) kostel Dobrého Pastýře ve Zdobnici
 • Filiální kaple Navštívení Panny Marie – Kunštátská kaple (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • Filiální kaple sv. Anny ve Zdobnici (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • Filiální kaple Panny Marie Pomocné ve Zdobnici (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • Filiální kaple sv. Anny ve Zdobnici (dříve ve farnosti Zdobnice)
 • …a také několik kaplí zaniklých (RokytniceZdobnice)

Na území farnosti bydlí 2805 osob, z toho se 668 hlásí k Římskokatolické církvi (podle sčítání lidu z r. 2001). Průměrná návštěvnost nedělních bohoslužeb v Rokytnici je asi 85 lidí.

Farnosti Klášterec, Kunvald a Rokytnice v Orlických horách