Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Péče o kostel

Udržování kostela v pořádku a vždy krásně ozdobeného, aby byl důstojným místem pro přebývání našeho Spasitele ve Svatostánku i slavení jeho Nejsvětější oběti, vyžaduje velkou péči mnoha farníků. Kromě bohoslužeb a modlitebních setkání, je kostel otevřen pro soukromou modlitbu denně, alespoň na mříž v předsíňce. Jak říkala farní teta Marie – je velice smutné, když jsou před kostelem ve sněhu pouze kočičí stopy. Je velmi záslužné, když pečujeme o krásu našeho kostela, ale častou návštěvou Krista ve Svatostánku též musíme pečovat o krásu chrámu naší duše.

Kostelnickou službu ve farnosti obětavě vykonává naše "kostelnička" Vilma Vágnerová, kostelník Josef Vágner (foto vlevo) a David Kalous. Ve všední dny otevírají kostel pro modlitbu klíčníci – paní Ludmila Břízová a Antonín Seliger.

O výzdobu chrámu se příkladně stará Stáňa Brůnová, jíž obětavě pomáhají mnohé farnice, zejména Marie KalousováMarie Tobešová, Marta Tobešová a Eliška Seligerová, které též spolupracují při praní kostelního prádla. Velký dík za péči o chrám patří též MUDr. Jaromíru Pokálenému, který kostelu dodává mnoho krásných květin, které sám ve svém volném čase pěstuje.

O elektroinstalaci a potřebné opravy se stará Pavel Vymetálek.

O hřbitov se stará vzorně Obecní úřad v Klášterci a brigádnicky v případě potřeby Miroslav Tobeš, Jindřich Kalous, Stanislav Vágner, manželé Mitvalští, manželé Jirčíkovi, Marie Luxová, Jana Janečková, Anna Rousová, manželé Seligerovi a mnozí další, kterým není lhostejné ani okolí kostela...

Zmínit je třeba též zásluhy Michaely Pachelové, která vede farní kroniku.

Kromě toho je je rozepsaná tzv. Chrámová služba farníků, kteří se střídají při úklidu kostela.

Chrámová služba 2017

Jména dvojice

Termín úklidu

Skalická D. – Skalická K.

7. 1.

11. 3.

20. 5.

29. 7.

7. 10.

16. 12. 

Luxová M. – Brůnová K.

14. 1.

18. 3.

27. 5.

5. 8.

14. 10.

23. 12. 

Janečková J. – Mitvalská

23. 1.

25. 3.

3. 6.

12. 8.

21. 10.

30. 12. 

Brůnová H. – Brejtrová

21. 1.

1. 4.

10. 6.

19. 8.

28. 10.

6. 1. 2018 

Luxová A. – Tomanová M.

28. 1.

8. 4.

17. 6.

26. 8.

4. 11.

13. 1. 2018

Belanyi M. – Kalousová J.

4. 2.

15. 4.

24. 6.

2. 9.

11. 11.

20. 1. 2018 

Bílková M. – Divíšková

11. 2.

22. 4.

1. 7.

9. 9.

18. 11.

27. 1. 2018 

Břízová J. – Vymetálková A.

18. 2.

29. 4.

8. 7.

16. 9.

25. 11.

6. 1. 2018 

Tomanová L. – Kalousová M. (116)

25. 2.

6. 5.

15. 7.

23. 9.

2. 12.

13. 1. 2018 

Seligerová – Kalousová M.

4. 3.

13. 5.

22. 7.

30. 9.

9. 12.

20. 1. 2018