Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Péče o kostel

Udržování kostela v pořádku a vždy krásně ozdobeného, aby byl důstojným místem pro přebývání našeho Spasitele ve Svatostánku i slavení jeho Nejsvětější oběti, vyžaduje velkou péči mnoha farníků. Kromě bohoslužeb a modlitebních setkání, je kostel otevřen pro soukromou modlitbu denně, alespoň na mříž v předsíňce. Jak říkala farní teta Marie – je velice smutné, když jsou před kostelem ve sněhu pouze kočičí stopy. Je velmi záslužné, když pečujeme o krásu našeho kostela, ale častou návštěvou Krista ve Svatostánku též musíme pečovat o krásu chrámu naší duše.

Kostelnickou službu ve farnosti obětavě vykonává náš kostelník David Kalous, "kostelnička" Vilma Vágnerová (v minulosti také †Josef Vágner – foto vlevo). Ve všední dny otevírá kostel pro modlitbu klíčník pan Antonín Seliger, který též velmi ochotně pomůže, kdekoliv je třeba. 

O výzdobu chrámu se příkladně stará Stáňa Brůnová, jíž  obětavě pomáhají mnohé farnice, zejména Marie Tobešová, Marta Tobešová, Eliška Seligerová a Dana Skalická, které též spolupracují při praní kostelního prádla. Velký dík za péči o chrám patří též MUDr. Jaromíru Pokálenému, který kostelu dodává mnoho krásných květin, které sám ve svém volném čase pěstuje. V péči o faru a topení pomáhá pan Jaroslav Kalous a Jan Jirčík.

O elektroinstalaci a potřebné opravy se stará Antonín Seliger a Pavel Vymetálek.

O hřbitov se stará vzorně Obecní úřad v Klášterci a brigádnicky v případě potřeby Miroslav Tobeš, Jindřich Kalous, Zbyněk Bříza, manželé Mitvalští, manželé JirčíkoviAnna Rousová, Marie Luxová, Jana Janečková, manželé Seligerovi, Šilarovi a mnozí další, kterým není lhostejné ani okolí kostela...

Zmínit je třeba též zásluhy Michaely Pachelové, která vede farní kroniku.

Kromě toho je je rozepsaná tzv. Chrámová služba farníků, kteří se střídají při úklidu kostela.

Chrámová služba 2021

Jména dvojice

Termín úklidu

Luxová M. - Sykáčková M.

9. 1.

20. 3.

29. 5.

7. 8.

16. 10.

23. 12. 

Janečková J. - Mitvalská

16. 1.

27. 3.

5. 6.

14. 8.

23. 10.

31. 12. 

Brůnová H. - Brejtrová

23. 1.

31. 3.

12. 6.

31. 8.

30. 10.

8. 1. 2022 

Luxová A. - Tomanová M.

30. 1.

10. 4.

19. 6.

28. 8.

6. 11.


Belanyi M. - Kalousová J.

6. 2.

17. 4.

26. 6.

4. 9.

13. 11.


Bílková M. - Divíšková C.

13. 2.

24. 4.

3. 7.

11. 9.

20. 11.

 

Břízová J.- Vymetálková A.

20. 2.

1. 5.

10. 7.

18. 9.

27. 11.

 

Šilarová K. - Pachelová M.

27. 2.

8. 5.

17. 7.

25. 9.

4. 12.

 

Seligerová E. - Nagyová S.

6. 3.

15. 5.

24. 7.

2. 10.

11. 12.

 

Skalická D. - Skalická K.

13. 3.

22. 5.

31. 7.

9. 10.

18. 12.