Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

První velké setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové 

9. 6. 2012 

Úcta k Aničce Tomanové trvá v Klášterci od už její smrti. Jejím velikým propagátorem byl i pan farář František Halík, který šířil úctu k ní i mimo farnost. Mnoho ctitelů je též na Slovensku. Při každém Aniččině výročí (narození, svátek sv. Anny, úmrtí, obdržení stigmat) se tak ctitelé neformálně setkávali k modlitbám v kláštereckém kostele i u Aniččina hrobu na místním hřbitově.

Červnové setkání ale bylo první velké a společné pro všechny, kdo se u hrobu Aničky scházejí. Může za to vznik Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové na jaře 2012, k němuž došlo se souhlasem diecézního biskupa Mons. Jana Vokála, který také zaslal účastníkům setkání svůj pozdrav.

Setkání začalo v 10 hodin mší svatou, jíž předcházela modlitba svatého růžence. Celebrantem byl žamberecký vikář P. Oldřich Kučera, v presbytáři ale byli další kněží: místní pan farář P. ThMgr. Mirosław Piotr Fąs, MSF, P. Josef Krajíček od sester z Laudonu v Albrechticích u Lanškrouna, P. Karel Dachovský z Prahy a P. František Mráz – vikář z Jilemnice, kterého otec biskup vybral pro roli postulátora připravovaného beatifikačního procesu. Účastníků z řad laiků bylo asi 350. Mši svatou svým zpěvem doprovodil místní chrámový sbor.

Po skončení mše svaté a Svátostném požehnání jsme se za zpěvu písně Ó Matko Páně přesunuli na hřbitov, kde přítomní kněží vedli pobožnost, zahrnující modlitbu Korunky Božího Milosrdenství a přímluv za celý svět, církev, rodiny, mládež a naši vlast.

Poté se všichni přesunuli do místní sokolovny, kde pro ně byl připraven oběd – guláš, na nějž navazoval odpolední program. Zahájil ho Dr. Radomír Malý přednáškou o náboženských poměrech doby, v níž Anička žila a o tehdejších problémech církve a světa, za něž přinášela své oběti. Navazovalo svědectví očitých svědků, kteří se s Aničkou osobně setkali, či kteří byli na její přímluvu uzdraveni. Promítané fotografie okomentoval pan Bernard Toman z Králík, Aniččin synovec. Na závěr byli účastníci seznámeni s činností Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové a někteří z nich se přihlásili za jeho členy. Celé setkání doprovázel svým zpěvem sbor Campanula z farnosti v Dolní Dobrouči.

Závěr setkání proběhl opět v kostele, kde místní pan farář otec Mirosław vedl pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s litaniemi a zásvětnou modlitbou zakončenou Svátostným požehnáním.

Celkově se setkání vydařilo a těšíme se na podobné setkání opět za rok.

Zpět