Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Výuka náboženství

J. E. Mons. Athanasius Schneider

Náboženství je vyučováno v budově Základní školy v Klášterci nad Orlicí od 22. září 2016 v sudé týdny ve čtvrtek. Součástí katecheze je i modlitba.

  • 1. skupina (1.–4. třída): 12:30–14:00
  • 2. skupina (5.–9. třída): 14:00–15:30

Od 19. 11. 2016 také probíhá každou druhou sobotu (většinou sudou, dle ohlášení) na faře v Klášterci katecheze pro všechny. Poznáváme při ní spolu učení církve a naší katolickou víru. Začátek v 17 h. Srdečně jste všichni zváni.