Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Výuka náboženství

J. E. Mons. Athanasius Schneider

Náboženství je vyučováno v budově Základní školy v Klášterci nad Orlicí od 21. září 2017 v sudé týdny ve čtvrtek. Součástí katecheze je i modlitba.

  • 1. skupina (1.–4. třída): 12:30–14:00
  • 2. skupina (5.–9. třída): 14:00–15:30

Každou druhou sobotu (dle ohlášení) probíhá na faře v Klášterci katecheze pro všechny. Poznáváme při ní spolu učení církve a naší katolickou víru. Začátek v 17 h. Srdečně jste všichni zváni.

Ve školním roce 2017/18 začínáme 21. 10. 2017.