Farní kalendář

Nejbližší akce

Mapa farnosti

Výuka náboženství

J. E. Mons. Athanasius Schneider

Náboženství je vyučováno v budově Základní školy v Klášterci nad Orlicí od 10. září 2020 v liché týdny ve čtvrtek. Součástí katecheze je i modlitba.

  • 1. skupina (1.–4. třída): 12:30–14:00
  • 2. skupina (5.–9. třída): 14:00–15:30

V ohlášené soboty probíhá na faře v Klášterci katecheze pro všechny. Poznáváme při ní spolu učení církve a naší katolickou víru. Začátek v 17 h. Srdečně jste všichni zváni.