Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Návštěvy nemocných

Návštěva nemocnéhoNabízíme možnost návštěvy těch farníků, kteří se nemohou pro nemoc nebo stáří či z jiné závažné příčiny (péče o nemocného, o dítě) dostat na mši svatou. Rádi posloužíme donesením svatého přijímání knězem. Můžete požádat také o svátost smíření (zpověď) či udělení svátosti nemocných u vás doma, v penzionu, domově důchodců či nemocnici. Při pobytu v některém z těchto zařízení se můžete s důvěrou obrátit na personál, který vám tuto službu zprostředkuje nebo přímo na pana faráře.