Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Odkazy

Uvádíme nejdůležitější odkazy související s posláním farnosti…

Oficiální stránky Svatého Stolce a papeže Františka: http://www.vatican.va/

Oficiální stránky České biskupské konference – církve v ČR: http://www.cirkev.cz/

Oficiální stránky Královéhradecké diecéze: http://www.bihk.cz/

Oficiální stránky farosti Kunvald v Čechách: http://www.farnostkunvald.cz/

Oficiální stránky farnosti Rokytnice v Orl. horách: http://www.farnostrokytnice.eu/


Oficiální stránky obce Klášterec nad Orlicí: http://www.klasterecnadorlici.cz/

Oficiální stránky obce České Petrovice: http://www.obecceskepetrovice.cz/

Oficiální stránky obce Pastviny: http://www.obecpastviny.cz/


Písmo Svaté – Nová vulgáta (latinsky):
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html

Písmo Svaté – ekumenický překlad: http://www.biblenet.cz/

Katechismus Katolické církve: http://www.katechismus.cz/

Dokumenty 2. vatikánského koncilu (i v češtině):
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/


Elektronický breviář (česky): https://breviar.kbs.sk/cz/stav.htm


Česká sekce Rádia Vatikán: http://www.radiovaticana.cz/

Stránky věnované liturgii: http://www.krasaliturgie.cz/

Liturgické otázky: http://liturgickeotazky.blogspot.cz/


Kongregace Misionářů svaté Rodiny (česky): http://misionari-msf.cz/

Kongregace Misionářů Svaté Rodiny (polsky): http://www.msf.opoka.org.pl/

Matice Cyrilometodějská (vydává týdeník Světlo): http://www.maticecm.cz/

Res Claritatis Monitor (křesťanské zpravodajství): https://rcmonitor.cz/


Stránky farností vikariátu Žamberk

Žamberk: https://www.dekanstvizamberk.cz/
Dolní Čermná: https://dolnocermenska.farnost.eu/
Bystřec: http://www.farnostbystrec.cz/
Jablonné nad Orlicí: http://www.svaty.bartolomej.cz/
Nekoř: http://nekor.farnost.cz/
Hora Matky Boží u Králík: http://www.klasterkraliky.cz/

Ubytování na faře v Dubenci, kde strávila závěr svého života Anička Tomanová: http://www.penzionnafare.cz/