Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Péče o kostel

Zdobení oltářůUdržování kostela v pořádku a vždy krásně ozdobeného, aby byl důstojným místem pro přebývání našeho Spasitele ve Svatostánku i slavení jeho Nejsvětější oběti, vyžaduje velkou péči mnoha farníků. Kromě bohoslužeb a modlitebních setkání, je kostel otevřen pro soukromou modlitbu denně, alespoň na mříž v předsíňce. Jak říkala farní teta Marie – je velice smutné, když jsou před kostelem ve sněhu pouze kočičí stopy. Je velmi záslužné, když pečujeme o krásu našeho kostela, ale častou návštěvou Krista ve Svatostánku též musíme pečovat o krásu chrámu naší duše.

kostelník †Josef VágerKostelnickou službu ve farnosti obětavě vykonává naše "kostelnička" Vilma Vágnerová, kostelník David Kalous (v minulosti také †Josef Vágner – foto vlevo). Ve všední dny otevírají kostel pro modlitbu klíčníci – paní Ludmila Břízová a Antonín Seliger, který velmi ochotně pomůže, kdekoliv je třeba.

O výzdobu chrámu se příkladně stará Stáňa Brůnová, jíž obětavě pomáhají mnohé farnice, zejména Marie Tobešová, Marta Tobešová, Eliška Seligerová a Dana Skalická, které též spolupracují při praní kostelního prádla. Velký dík za péči o chrám patří též MUDr. Jaromíru Pokálenému, který kostelu dodává mnoho krásných květin, které sám ve svém volném čase pěstuje.

Opravy kolem kostelaO elektroinstalaci a potřebné opravy se stará Antonín Seliger a Pavel Vymetálek.

O hřbitov se stará vzorně Obecní úřad v Klášterci a brigádnicky v případě potřeby Miroslav Tobeš, Jindřich Kalous, Zbyněk Bříza, Anna Mitvalská, manželé Jirčíkovi, Anna Rousová, Marie Luxová, Jana Janečková, manželé Seligerovi, Šilarovi a mnozí další, kterým není lhostejné ani okolí kostela…

Zmínit je třeba též zásluhy Michaely Pachelové, která vede farní kroniku.

Kromě toho je je rozepsaná tzv. Chrámová služba farníků, kteří se střídají při úklidu kostela.

Chrámová služba 2022

Jména dvojice Termín úklidu
Tobešová M. – Sykáčková M. 26. 2. 23. 4. 18. 6. 13. 8. 8. 10. 3. 12.
Brůnová H. – Brejtrová 8. 1. 5. 3. 30. 4. 25. 6. 20. 8. 15. 10. 10. 12.
Luxová A. – Tomanová M. 15. 1. 12. 3. 7. 5. 2. 7. 27. 8. 22. 10. 17. 12.
Belanyi M. – Kalousová J. 22. 1. 19. 3. 14. 5. 9. 7. 3. 9. 29. 10. 23. 12.
Břízová J. – Vymetálková A. 29. 1. 26. 3. 21. 5. 16. 7. 10. 9. 5. 11. 31. 12.
Šilarová K. – Pachelová M. 5. 2. 2. 4. 28. 5. 23. 7. 17. 9. 12. 11. 7. 1. 2023
Seligerová E. – Nagyová S. 12. 2. 9. 4. 4. 6. 30. 7. 24. 9. 19. 11. 14. 1. 2023
Skalická D. – Skalická K. 19. 2. 13. 4. 11. 6. 6. 8. 1. 10. 26. 11. 21. 1. 2023